Metoo. Många av Göteborgs högsta politiker vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp.

Metoo: Göteborgspolitiker vittnar om sexuella övergrepp

Våldtäkt, tafsande och kränkningar. Vittnesmål om sexuella övergrepp fortsätter att välla in i kölvattnet av #metoo och nu träder kvinnor fram i bransch efter bransch. Göteborg Direkt har frågat våra folkvalda om deras erfarenheter. Här är deras berättelser.

  • Publicerad 08:54, 17 nov 2017

Strax efter att kampanjen #metoo startade i mitten av oktober har tusentals och åter tusentals kvinnor vittnat om sexuella övergrepp.

Göteborg Direkt har skickat tre frågor (se faktaruta nedan) till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 55 av 125 har svarat på enkäten och av dem är 26 män och 29 kvinnor. 22 av politikerna har uppgett att de utsatts.

Vissa berättar om grova sexuella övergrepp och våldtäkter. Många beskriver trakasserier i arbetslivet och i vardagen. Somliga har även utsatts i sin politiska gärning.

Historierna från dem som valt att berätta mer kan du läsa här:

"Jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp vid flera tillfällen under skoltiden. Jag har blivit utsatt för våldtäkt vid ett tillfälle och utsatt för sexuella trakasserier fler gånger än jag kan minnas."

"Jag har råkat ut för övergrepp, i arbetslivet"

"Jag har blivit utsatt, även som politiker. I form av hot om sexuellt våld via sociala medier på grund av mina politiska ställningstaganden. Aldrig personligen."

”Man har förträngt en del av det i så många år men med den här kampanjen har det kommit upp. Jag minns två händelser särskilt. Som barn på kollo åkte man med båt för att hämta posten med en man, men för att få åka med så måste man gå ner i källaren och titta på honom. Sen när jag var 16-17 så var jag med en kille som jag var väldigt förtjust i, och han i mig. Vi var ihop på en fest, sen kom resten av hans gäng och skulle också vara ihop. Där låg jag i sängen. Senare i livet har jag levt med en man som begick övergrepp och misshandlade. Det jag varit med om tror jag gör skillnad i min politiska gärning, jag har känt att man ofta inte förstår vad det handlar om när man pratar om de här frågorna. Nu hoppas och tror jag att vi kan arbeta bättre med frågan.”

"Jag vill helst inte gå in på detaljer annat än att säga att ja jag har blivit utsatt för det större delen av mitt liv när okända män tar sig friheten att tafsa på en, förfölja en, ropa saker och kränka en på olika sätt."

"Jag har blivit sexuellt antastad vid tolv års ålder. Jag har blivit våldtagen vid 19 års ålder. Det anmälde jag aldrig eftersom jag inte ens begrep att det var möjligt. Jag har blivit misshandlad av min man och fört detta till rättegång varvid han dömdes till tre månaders fängelse. Jag har blivit utsatt för ringaktning på grund av mitt kön på olika arbetsplatser under åren och samma sak har hänt vid fullmäktigemöten."

"På Palace när jag var ung så var det en äldre dam som tyckte min rumpa var fin. Då var jag runt 25."

"En klasskamrat tog på mina bröst"

"Två gånger har jag blivit utsatt. Det var olämplig beröring och hände på min arbetsplats. Jag har även fått en ovälkommen invit."

"I de flesta arbeten jag haft har det förekommit sexuella trakasserier och övergrepp. Även i offentliga rum. Det kan vara att stå och vänta på grönt ljus vid övergångsställe då män tar sig friheter. Män som på öppen gata frågar om dom får köpa mig. Det viktiga med #metoo är att inte alla ska krävas att berätta exakt vad som hänt. För det kan vara så grovt att det kommer fram minnen som en inte vill bli påmind av. Det viktiga är att detta inte är enstaka händelser utan det är ett strukturellt problem."

"Det var länge sedan och inget jag vill prata om."

"Det är i olika sammanhang, olika allvarligt utifrån min upplevelse, i allt från grundskola till vuxenliv. Jag ser kampanjen som viktig i den bemärkelse att kunna synliggöra hur utbrett det är med sexuella trakasserier och övergrepp, men ser det som viktigt att ingen berättar mer än en själv vill och är bekväm med. Avstår därför från att gå in på detaljer. En gång har jag också blivit utsatt i rollen som politiskt aktiv, vilket skapade obehag för mig."

"När jag upplevt att någon "gått för långt" har jag meddelat detta och då har det antingen upphört, eller så har jag gett mig av."

"Vid två tillfällen när jag var 16-17 år och en person försökte ragga upp mig på ett sätt som gick över gränsen för vad som är ok. Men jag kände mig aldrig hotad på något sätt, bara obekväm med hela situationen."

Våra frågor till politikerna

Följande frågor har vi ställt till politikerna i kommunfullmäktige:

1. Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp?

2. Om ja, kan du berätta mer?

3. Om ja, har du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp i din roll som politiker?

Nyhetssajten KIT har gjort samma undersökning i Sveriges riksdag. Göteborg Direkt har använt deras frågor och skickat till alla ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige: 125 politiker.

55 har svarat: 26 män och 29 kvinnor.

22 har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp, sex av dem även i sin roll som politiker.

Vi är GBG