Militär upptrappning hot mot skärgårdsidyll

I december fick försvaret tillstånd att utöka sina militära övningar i Södra Skärgården. Ett tillstånd som skulle ha stor inverkan på miljö och friluftsliv. Men även den dolda beslutsprocessen upprör och nu rustas det för kamp ute på öarna.

  • Publicerad 00:00, 10 apr 2011

Under 115 dagar om året, eller var tredje dag, kan folk som vistas i Göteborgs södra skärgård framöver vänta sig detta: 1 325 000 skott med finkalibrig ammunition, 11500 skott av grovkalibrig ammunition och 1745 stycken handgranater, sprängladdningar, robotar med mera.
Det är nämligen vad länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation gett försvaret tillstånd till på det skjutfält som omfattar Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen.
Fram till nu har deras möjligheter att öva begränsats till 25 dagar och 100000 skott om året. Det nya tillståndet medger alltså omkring en femdubbling i antalet dagar och mer än en tiodubbling i antal skott, dessutom kan enstaka nationella och internationella övningar göras även utanför dessa 115 dagar efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
Detta har fått såväl skärgårdsbor som kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden att haja till och ett flertal överklaganden är skrivna. Även från försvaret som vill ha ännu fler dagar att skjuta på.
Nu ligger överklagandena på Miljödomstolens bord men framöver kommer det troligen bli en fråga för regeringen.

”Väldigt allvarligt”

Ute på Brännö träffas nu varje onsdag en grupp som informerar, diskuterar och planerar hur arbetet med att väcka en opinion mot beslutet ska gå till. Förra helgen beslutade de att arrangera en manifestation den 16 april för att väcka allmänhetens intresse.
– Det här är väldigt allvarligt och vi måste agera genast, säger Erik Berglund. Han är sommargäst på Brännö och stadssekreterare i Göteborgs kommun.
En av frågorna i denna historia som verkar uppröra mest är hur beslutsprocessen gått till. De flesta upplever att det skett bakom ryggen på såväl skärgårdsbefolkning som på politiker och att inbjudan till samråd gjorts på så vis att det inte skulle uppmärksammas. När tillståndet väl godkänts kungjordes det i tidningen på nyårsafton, en dag då de flesta kanske har annat i huvudet.
– Till de samråd som hållits sedan 2003 har det bara kommit ett fåtal personer. Merparten av oss öbor har inte sett någon kallelse eller inbjudan, säger Monica Havström, boende på Styrsö.

Skador på miljön

Nästa punkt som oroar är vilken påverkan detta skjutande kommer ha på miljön. Ifall försvaret använder sitt tillstånd fullt ut så kan 2 ton bly, 1 ton koppar, 100 kilo zink spridas i luft och vatten. Något som är giftigt för djur och växter, såväl i vatten som på land.
– Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning är alldeles undermålig. Den innehåller många bilagor, men är full av frågetecken. Den har inte undersökt om den militära verksamheten kan leda till skador på miljön. Ingen annan industri som ansökte skulle få ett sådant tillstånd i ett naturskyddat område, säger Monica Havström.   
Även Brännöbon Hugo Norell är upprörd och besviken på länsstyrelsen som så tydligt låter försvarets intressen gå före alla andra.
– De borde ha krävt en riktig miljöutredning, istället så kör de bara rakt över miljöbalken. Jag trodde inte detta om den svenska demokratin, säger han.

En levande skärgård

Om försvarets tillstånd går igenom kommer också en hel del planerade byggen att stoppas på öarna i och med att de skulle hamna inom områden där bullret från skjutningarna skulle överstiga tillåtna gränsvärden.
– Som skärgårdsbo är jag van vid att militären övar men denna tiodubbling av antalet skott är alltför stor. Vi har en levande skärgård att ta hänsyn till och det här tillståndet skulle helt stoppa utvecklingen på öarna, säger Marianne Bergman, stadsdelsnämndsledamot (kd) och Donsöbo.
Det försvaret vill få möjlighet till är att träna sina amfibieförband, det vill säga de styrkor som rör sig både till havs och på land. Detta i kombination med flotta och flyg.
På mötet ute på Brännö finns en stor oro över vad för sorts övningar försvaret egentligen syftar på när de talar om internationella övningar.
– Vi välkomnar både försvarsministern och ÖB att komma hit och informera oss om vad planerna egentligen handlar om och få till en dialog, säger Monica Havström.
Har ni bjudit in dem?
– En Styrsöbo har skrivit till Sten Tolgfors men han svarade att det inte var hans bord. Men det blir det ju snart.

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

Västra Götalands arbetsgivare borde skryta om tjänstepensionen

Debatt 27 september - Tjänstepensionens dag Nio av tio tycker att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de byter jobb – ändå nämner få arbetsgivare det i sina anställningsintervjuer. De arbetsgivare i Västra Götaland som...tisdag 27/9 13:00