FÅR DELA PÅ MILJONER. Organisationerna som har beviljats bidrag är sociala innovatörer och samhällsbyggare med bra förmågor att möta nya samhällsutmaningar. Foto: Mostphoto

Miljoner till ideella föreningar i Göteborg

169 ideella föreningar i Göteborg ska få dela på 91 miljoner kronor. Pengarna fördelas av Social och resursnämnden.

  • Publicerad 09:21, 28 dec 2018

Social resursnämnd har beslutat att fördela 91 miljoner kronor till ideella föreningar i Göteborg. Stödet går till 169 organisationer och föreningar inom socialt arbete, funktionshinder och till arbetsintegrerade sociala företag.

– Organisationerna som har beviljats bidrag är sociala innovatörer och samhällsbyggare med bra förmågor att möta nya samhällsutmaningar. Genom den verksamhet de bedriver bidrar det till det mer jämlika samhälle som Göteborg satsar på att bli, säger Karin Jämting, enhetschef, Social utveckling, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Det är främst organisationer som tidigare fått bidrag som har prioriterats av nämnden inför 2019. Anledningen är att främja kontinuitet i verksamheten eftersom det tar tid att bygga upp ett bra innehåll och nå målgrupper, menar man.

20 ansökningar avslogs

Totalt har 190 organisationer sökt 143 miljoner kronor i bidrag. Av dem beviljar nämnden sammanlagt 91 693 000 kronor till 169 organisationer. 20 ansökningar avslås helt och en ansökan kommer beslutas om vid ett senare nämndmöte.

Bland de organisationer som beviljats medel finns exempelvis BRIS region Väst, DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Lärjeåns kafé och trädgårdar.

Se hela listan på vilka organisationer som beviljats och nekats medel:

Arbetsintegrerande sociala företag

Funktionshinderområdet

Sociala området

Om Social resursnämnds stöd till ideella organisationer

I nämndens riktlinjer för bidragsgivning framgår vilka förutsättningar som gäller för att organisationerna ska beviljas bidrag:

Organisationens verksamhet ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Göteborg.

Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta ställning för demokratin som samhällssystem.

Verksamheten ska ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och av staden godtagbara skäl finns som hindrar detta.

Organisationens särintresse får inte stå i strid med stadens riktlinjer eller gällande lagstiftning.

Verksamheten ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.

Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG