Modellen lyfte Gårdsten till nya höjder

Från nedgånget område med tomma trappuppgångar till blomstrande och snabbt växande. Sedan Gårdstensbostäder tog över bostadsförvaltningen för drygt 20 år sedan har området genomgått en stor förvandling - mycket tack vare Gårdstensmodellen.

  • Publicerad 06:30, 13 maj 2018

– Jag har goda förhoppningar att vi tar oss ut från listan över de särskilt utsatta områdena i Göteborg. Jag skulle vara glad att få sitta här som pensionär och titta på detta, en plats där alla vill bygga och där vi skapat ett bra samhälle, säger Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

Läs också: Bo med svärmor i Gårdsten

Läs också: Grönt ljus för 230 nya bostäder

Men det började inte lika muntert. När det kommunala bolaget 1997 tog över fastighetsbeståndet från Poseidon och Bostadsbolaget gapade 576 av de 2227 hyreslägenheterna tomma.

– I vissa trappuppgångar bodde bara några få. Det var väldigt eftersatt och hög arbetslöshet. Hela området var i stort behov av upprustning och utveckling. Det var mycket brottslighet och otryggt, berättar Michael Pirosanto som varit med på hela resan.

Uppdraget från moderbolaget AB Framtiden var tydligt: Rusta upp och skapar ett attraktivt område. För att lyckas inledde man ett intensivt arbete för att få de boendes förtroende och engagemang.

– Man måste arbeta med långsiktiga satsningar, korta projekt är bannlysta här.

Som första bostadsbolag tog man in boende i styrelsen och sökte aktivt upp de boende för att få synpunkter om vad de behövde för att trivas och må bra. En ny roll skapades, huschefer, som ansvarar för 300-500 lägenheter var. 2002 startades Trygghetsgruppen och 2003 finansierade bolaget starten av en snabbuss, Göteborg- Gårdsten.

– Vi har skapat 3 000 arbetstillfällen fram till idag. Vi inledde samarbeten med olika företag och startade utbildningar som ledde till butiks-, bygg-, och fastighetsjobb. De boende har kompetens, men många saknar nätverk. Det har vi hjälpt dem med. Idag ringer arbetsgivare till oss när de behöver mer arbetskraft, berättar Salma Nazzal som ansvarat för många satsningar inom Gårdstensbostäder.

Upprustningen av lägenheterna gjordes "varsamt" vilket exempelvis innebar relining istället för rörbyte och att inga saker som är hela och rena byts ut. Något som gjort att man kunnat hålla låga hyror.

Ett kvitto på att man lyckats göra området attraktivt är att man idag har 1 000 sökande per lägenhet. Dessutom står byggbolagen i kö för att få bygga. Fram till 2025 ska området ha utökats med 1 500 bostäder, mestadels i form av bostadsrätter och småhus.

– Det trodde jag aldrig. 2002 var det inte en människa som ville bygga här, nu vill alla vara med. Man ser att vi är ett utvecklingsområde. Vi har ett samhällsbygge tillsammans med de boende. Vi är bara ett 30-tal anställda och skulle aldrig klarat detta själva, säger Michael Pirosanto.

Idag står politiker, bostadsbolag och privata aktörer i kö för att ta del av framgångsreceptet. Detta trots att modellen sjösattes redan för 20 år sedan. Det förklaras så här av Anna-Carin Lundblad, uthyrningsansvarig och mångårig medarbetare.

– Det är kanske roligare att åka till Manchester på studieresa. Det är svårt att bli profet i sin egen stad.

Gårdsten

Brottslighet: Gått ner från 194 anmälda brott (per tusen invånare) 1997 till 80 stycken 2016.

Invånare: Cirka 9 000

Äger: idag 84 procent av bostäderna. En siffra som blir 65 procent när nybyggnationerna är klara.

Nybyggnation: 1 500 nya bostäder i form av villor, småhus och bostadsrätter ska stå klara 2025. Då beräknas 13 000 invånare bo i Gårdsten.

Gårdstensmodellen i korthet: Utgå ifrån nuläget och bilda er en gemensam bild, börja samarbeta på riktigt och se till att det är rent och snyggt i området och att kollektivtrafiken fungerar. Utveckla trygghetsarbetet, se till att handel och övrig serviceutbud blir attraktivt och skapa arbetstillfällen.

Visa merVisa mindre