STÄNGER. Kalsoom Kaleem uppmanar alla församlingar att ställa om till digitalt där det är möjligt. Foto: Mia Pettersson

Moskéerna stänger: ”Det är vår plikt”

Från och med nästa vecka stänger flera moskéer sin verksamhet i Göteborg. ”Det är vår plikt som muslimer att ta ansvar i vårt samhälle”.

  • Publicerad 16:57, 20 nov 2020

De senaste månaderna har den som vill delta i fredagsbönen på Göteborgs moské fått förboka sin plats. Vakter har sett till att 50-gränsen inte överskridits. Men fredagens bön, den 20 november, blev den sista på ett tag.

I ett gemensamt beslut stänger 14 muslimska föreningar och församlingar sin verksamhet från och med nästa vecka. Bakgrunden är den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens beslut om ett maxantal på åtta personer vid allmänna sammankomster.

"Det är vår plikt som muslimer att ta ansvar i vårt samhälle och att konstruktivt medverka med myndigheter och ledning. Därför blir det viktigt, inte bara ur medmänskligt perspektiv att skydda våra äldre, sköra och våra kära, utan också för att bidra till stabilitet och trygghet i att ta Sverige genom denna kris", skriver gruppen i ett gemensamt uttalande.

I Göteborgs moské stängs lokalerna för böner, konferenser, studiebesök och möten.

– Vid giftermål kommer vi tillåta sju personer, plus imamen så det blir åtta, säger Kalsoom Kaleem, ordförande vid Göteborgs moské.

Under fredagen kom också beslut från regeringen att begravningar kommer undantas från de nya reglerna vid allmänna sammankomster. Där kommer det tillåtas 20 personer.

– Men begravningarna kommer inte hållas i moskén. De kommer att hållas på begravningsplatser med högst tjugo personer. Utomhus finns mycket plats så där går det att hålla avstånd, säger Kalsoom Kaleem.

För den som vill besöka moskén kommer en personal ändå finnas på plats.

– Det är för enskilda möten, eller om man vill låna en bok till exempel. Vi kommer också finnas tillgängliga på telefon, säger Kalsoom Kaleem.

I sitt gemensamma uttalande uppmanar Muslimska samverkansgruppen alla församlingar att ställa om till digitalt i den mån det är möjligt.

”Vi ber alla att visa respekt till våra medmänniskor genom att hålla oss hemma i möjligaste mån. Måste vi ut för att jobba eller handla, så undvik att använda kollektivtrafik, ta gärna cykeln eller gå, och på så vis hjälpa även miljön. Tillsammans tar vi Sverige och varandra ur krisen."

Uttalandet i sin helhet

Med hänsyn till att minska smittspridningen i samhället och regeringens nya rekommendationer manar Muslimska samverkansgruppen alla muslimska församlingar och föreningar att tillfälligt se över all offentlig verksamhet, så som gemensamma bönetider och studier.

Covid-19 pandemin är en samhällskris som medför ett stort mänskligt lidande. Det är vår plikt som muslimer att vara en positiv kraft till att underlätta denna prövning på samhället och för våra medmänniskor. Därför väljer vi det ovanliga ställningstagandet att uppmana våra muslimska församlingar att se över sina fysiska verksamheter och inte överskrida det maximalt tillåtna antalet personer vid allmänna och offentliga sammankomster. Vi uppmanar våra församlingar att ställa om till digitalt där det är möjligt. Uppmaningen gäller från och med 24 november till dess att nya rekommendationer kommer från regeringen.

Vi skänker en särskild tanke till den insats som den fantastiska vårdpersonalen gör, som sliter och utsätter sig själv för fara, för att ta hand om oss. De tar tid från sina egna familjer för att vårda andra. Detta är värt den allra största tacksamhet.

Det är också vår plikt som muslimer att ta ansvar i vårt samhälle och att konstruktivt medverka med myndigheter och ledning. Därför blir det viktigt, inte bara ur medmänskligt perspektiv att skydda våra äldre, sköra och våra kära, utan också för att bidra till stabilitet och trygghet i att ta Sverige genom denna kris. Därför uppmanar vi till största följsamhet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i denna svåra tid.
Vi ber alla att visa respekt till våra medmänniskor genom hålla oss hemma i möjligaste mån. Måste vi ut för att jobba eller handla, så undvik att använda kollektivtrafik, ta gärna cykeln eller gå, och på så vis hjälpa även miljön.

Tillsammans tar vi Sverige och varandra ur krisen.

Muslimska samverkansgruppen i Göteborg och omnejd
Göteborgsmoské, Islamiska Sunnicentret (Bellevue moskén), Dar Al hijra Förening Rawda institutet, Angereds Islamiska Församling, Shia Islamiska Församling, Göteborgs Islamisk Kultur Förening, Islamiska Centrum i Göteborg, Islamiska Kultur Förening Trollhättan, Alingsås Islamiska Center, Kulturföreningen Amaneti,Islamiska Kulturcenter i Biskopsgården, Islamiska Bosniakiska Församlingen och Göteborg Leva Tillsammans Föreningen

Visa merVisa mindre

Vi är GBG