Naturområde. Fokus på motion och hälsa i Vättlefjäll i Angered med nytt motionscentrum. Foto: Jenny Caldenby

Motionscentrum i Vättlefjäll kan byggas – dyrare än beräknat

Det nya motionscentrumet i Vättlefjäll i Angered är minst ett år försenat. Nu har man äntligen hittat en lämplig placering. Trots att det blir dyrare än beräknat är politikerna överens att det är området värt.

  • Publicerad 05:50, 27 sep 2020

Förhoppningen är att det ska bli ett område med fokus på hälsa och motion i ett naturskönt område.

Elisabet Lann (KD), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. Foto: Gabriel Tjulander

Redan 2017 rapporterade Göteborg Direkt om planerna för ett nytt motionscentrum i Vättlefjäll i Angered.

Bakgrunden är ett uppdrag från kommunfullmäktige att bygga en gym- och motionsanläggning i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Så ska angeredsborna börja året-runt-träna

Då var förhoppningen att anläggningen skulle stå klar redan 2019 men planeringen som har pågått under lång tid har kantats av svårigheter utifrån placering och kostnad, uppger idrotts- och föreningsförvaltningen.

Nu finns det äntligen en möjlig placering – på den plats där Friluftsfrämjandet bedriver sin kanotverksamhet i Vättlefjäll – även om priset blir något dyrare.

Men det är det värt anser politikerna.

– Vi var överens om att vi behöver gå vidare. Det är ett område där vi ser ett behov av att uppmuntra till mer motion och stärka folkhälsan, säger Elisabeth Lann (KD), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.

De ökade kostnaderna handlar bland annat om att få företag har lagt anbud på bygget vilket innebär att det är svårt att pressa priserna.

Samtidigt behöver ett kanotförråd ersättas och parkeringsplatser rustas upp.

– Det har dragit ut så otroligt mycket på tiden. Vi hade suttit med förgäveskostnader om vi hade avbrutit, närmare fem miljoner som inte ger göteborgarna någonting. I det sammanhanget handlar det inte om så stora extra summor, säger Elisabet Lann.

Så ska Vättlefjäll rustas upp

Knytas ihop med naturen

Under åren har även inriktningen på motionscentret ändrats får renodlat gym till en motionsanläggning som ska knytas ihop med naturen.

– Förhoppningen är att det ska bli ett område med fokus på hälsa och motion som kombinerar viss tärning inomhus, dusch och ombyte med utomhus aktiviteter som löpning, utegym och kanot i ett naturskönt område.

Det nya motionscentrumet beräknas vara färdigt i slutet av 2021.

Osäker framtid för kanotpoolen i Vättlefjäll

Läget kräver att befintligt kanotförråd rivs och ersätts samt att tillfart till byggnaden anpassas till Kanotcentrum.

Parkeringsytor i anslutning till motionsanläggningen skulle behöva rustas upp för att möta utökat besöksantal till området och ge ökad trygghet.

Förvaltningen har erhållit anbud på entreprenaden för motionscentralen, lägsta anbud medför en investeringsutgift om 29 000tkr, ca 30% över indexerad investeringsbudget om 22 145 tkr.

Avvikelsen föreslås hanteras inom befintlig ram. Här utöver tillkommer ersättning för kanotförråd och upprustning av parkeringsytor. Kanotförråd och parkeringsytor avses belasta reinvestering samt övriga investeringar.

Visa merVisa mindre