Myndigheten mätte grannens tomt – Erik fick jätteräkning

Erik Nygren tvingas betala 5 000 kronor för att ett byggföretag vill mäta upp gränserna på granntomten. Nu varnar han för den oväntade avgiften som inte går att komma undan.

  • Publicerad 09:58, 25 okt 2018

Erik Nygren från Ekebäck fick en kalldusch efter att ett byggföretag begärt att Lantmäterimyndigheten skulle bestämma fastighetsgränserna på hans granntomt.

Efter en långdragen process landade en faktura på hallmattan på drygt 5 000 kronor som han skulle betala för Lantmäterimyndighetens 114.5 timmars arbete, vilket översatt i pengar blir 163 000 kronor.

– För mig känns det här helt orimligt att jag ska behöva betala för en tjänst jag inte efterfrågat. Det liknar ju kriminella asfaltsläggare som utför ett jobb som jag inte bett om, säger Erik Nygren.

Men Lantmäterimyndigheten i Göteborg menar att allt är i sin ordning och att de lutar sig mot lagen. När en åtgärd görs för att bestämma läget på en fastighets gränser så utgår Lantmäterimyndigheten från fastighetsbildningslagen, FBL.

– När vi ska bestämma en fastighets gränser för att de är osäkra, som det kan vara till exempel om gränsmarkeringar försvunnit över tid sedan fastigheten bildades, så blir även grannen sakägare, alltså skyldig att betala. Detta för att man delar gränsen och vi anser att det ligger i bådas intresse. Lagstiftningsmässigt fördelars kostnaden efter den nytta som varje fastighet har av åtgärden, förklarar Helena Trönell, chef på kommunala lantmäterimyndigheten, LKM.

Helena menar att i normalfallet anser de att båda fastighetsägarna har lika stor nytta av att veta var gränserna går.

– Även om man inte har nytta av det just då så är det en förbättring av fastigheten att veta var gränsen går, exempelvis till en framtida ansökan om bygglov, säger Helena.

Finns det någon möjlighet att som granne säga nej?

– Egentligen inte. Om det finns inmätta värden sedan tidigare som går att återmarkera då fördelas inte kostnaden. Men är gränserna osäkra och ingen annan information finns så fördelas den procentuellt på alla.

Men Erik menar att han aldrig har blivit upplyst om hur mycket det skulle komma att kosta honom, bara i procent. Beloppet fick han reda på i samband med att fakturan kom.

– Jag gick personligen till Lantmäterimyndigheten och förklarade att jag aldrig fått veta att kostnaden skulle fördelas på alla inblandade, säger Erik.

Enligt Helena Trönell så ska förrättningslantmätaren, alltså tjänstemannen ute på plats från Lantmäteriet, som har kontakt med de berörda upplysa om priser, timkostnad och hur principen för fördelningen av kostnaden går till.

– Jag fick vete hur många procent av kostnaden som vi skulle stå för men aldrig hur mycket pengar det var eller hur mycket en sådan här process brukar kosta. Min granne får betala 35 000 kronor och han har fått lika undermålig information som jag, säger Erik.

I augusti överklagade Erik och bestred beloppet. Den 17 oktober fick han veta att Lantmäterimyndighetens obetalda faktura tagits över av ett inkassobolag den 15 oktober. Mellan augusti och den 15 oktober har han inte mottagit någon form av betalningspåminnelse för de obetalda 5 000 kronorna.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG