Foto: Lina Persson/ Socialdemokraterna/ Mostphotos

Norra Hisingens kamp mot miljonförlusterna

Norra Hisingens budget är långt ifrån balans. I dagsläget visar prognosen ett underskott på 40 miljoner kronor för 2018 och nästa år ser ut att börja tufft - 80 miljoner saknas.

  • Publicerad 10:44, 11 okt 2018

Norra Hisingen har det tufft ekonomiskt. I september visade siffrorna ett budgetunderskott på 24,1 miljoner kronor och prognosen för hela året ser ut att landa på minus 40 miljoner. Nästa år ser ännu mörkare ut. I dagsläget fattas det 80 miljoner kronor för 2019.

– Underskottet handlar framför allt om att socialtjänsten, äldreomsorgen och hemtjänsten kostar mer än vad den är budgeterad för. Anledningen till detta är att vi får köpa vårdplatser från privata utförare eftersom behovet är så stort, säger Patrick Gladh (S), ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd.

För att komma till rätta med det stora underskottet kommer det krävas förändringar i verksamheterna. På kort sikt handlar det framför allt om att ta att ta från eget kapital och rucka på målet att 95 procent av all arbetstid som görs i stadsdelen ska utföras av fastanställd personal.

– Det kan påverka kvaliteten men det kommer inte leda till uppsägningar. Utan det handlar om att övertid och mertid inte längre ska utföras i så stor utsträckning av fast anställd personal utan vi får ta in tillfällig personal.

Sparpengar eller avgångsvederlag

Samtidigt rapporterar GP om ett sparpaket som skulle ge 600 000 kronor i kassan, istället delvis blev ett avgångsvederlag på 414 000 till en sektorchef i Norra Hisingen.

– Oavsett om jag varit informerad eller inte så står jag bakom det beslutet. Det har varit nödvändigt, inte minst i ljuset av det enorma underskottet inom IFO, att få tillstånd ett nytt ledarskap, säger Patrick Gladh.

Hur påverkar den summan budgeten?

– Den är så liten i sammanhanget. Vi har en budget på 1,2 miljarder, huruvida vi har ett avgångsvederlag eller inte, har inte stor betydelse. Men det kunde ha varit tydligare inför nämnden om det var en besparing eller inte, säger Patrick Gladh

Flera förändringar på långsikt

På förvaltningen pågår just nu även arbete med att fram långsiktiga åtgärder för att få bukt på ekonomin.

– Vi håller på med en långsiktig plan där vi tittar på förändrade arbetssätt inom samtliga sektorer för Norra Hisingen. Exakt vad det kommer innebära vet vi inte ännu, säger stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist.

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen

Omfattar primärområdena Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. I Norra Hisingen bor cirka 51 000 invånare. 

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG