Brunnsparken. Nu startar ombyggnationen av Brunnsparken.

Nu bygger man bort droghandeln i Brunnsparken

Otrygghet och drogförsäljning är två problem Göteborgs Stad nu vill får bukt med när ombyggnationen av Brunnsparken inleds.

  • Publicerad 11:31, 2 aug 2019

Brunnsparken har länge varit en erkänt otrygg plats men nu ska problemet byggas bort. Under första halvåret 2019 har förberedande arbeten gjorts på platsen för att det riktiga arbetet ska kunna komma i gång nu den 5 augusti.

Då kommer parken att spärras av och genomgå ett upprustningsarbete som väntas vara klart våren 2020.

Parken kommer få fler planteringar med blommande växter och grönska, ett antal träd kommer att tas bort för att göra parken ljusare samtidigt kommer nya träd att planteras med tydliga årstidsvariationer. Parken kommer också förses med mer belysning.

– Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och med de nya planteringarna och träden kommer parken få en ännu tydligare parkkänsla samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Nya gångstråk kommer att anläggas för att resenärer med kollektivtrafiken lättare ska kunna ta sig mellan hållplatserna.

Park med drogproblematik

Brunnsparken har länge varit en plats för drogförsäljning, ett problem man hoppas på bukt med när parken nu byggs om, men vart droghandeln kommer flytta är för polisen oklart.

– Det finns nu en förflyttningsproblematik, bara för att man bygger om parken finns ju människorna kvar. Men vi får ju jobba med att hålla koll på närområdet för när det sker en förflyttning så är det ofta till en plats i närheten, säger Roberto Tomé, kommunpolis i lokalpolisområde city.

Men att upprustningen kommer få effekt tvivlar han inte på.

– Man har ju sett tidigare att de flesta platser som ser trygga och välkomnande ut blir det också. Området vid älvrummet var ju tidigare en plats med drogproblematik men när man började bygga älvrummet såg vi att drogförsäljningen minskade och ökade i Brunnsparken, säger Robert Tomé.

När avspärrningarna är uppe den 5 augusti kommer man inte längre kunna vistas eller bedriva verksamhet i parken, Hållplatserna kommer inte att beröras av av avspärrningen och det kommer att vara fri passage över Fontänbron och Fredsbron.