BULLER. Trafikverket har nu möjlighet att avvika från nivåer i villkoret även på natten. Foto: Mostphotos

Nu får Västlänken bullra även på natten

Nu har Trafikverket möjlighet att bullra extra mycket även nattetid i arbetena med Västlänken. Detta efter att Mark- och Miljööverdomstolen ändrat villkoren i miljödomen.

  • Publicerad 16:03, 8 okt 2018

I miljödomen gav Mark- och miljödomstolen Trafikverket ramarna för hur mycket och vilka tider de får bullra i arbetet med Västlänken. Trafikverket fick då tillstånd att avvika från de angivna värdena under dagtid efter samråd med tillståndsmyndigheten. Men för att inte riskera att projektet blir försenat ville Trafikverket ha möjligheten att även nattetid avvika från värdena vid särskilda skäl. Domen överklagades och nu ger Mark- och Miljööverdomstolen Trafikverket rätt.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Mark- och miljödomstolens villkor var snävare än praxis om man jämför med andra motsvarande projekt i stadsmiljö, som exempelvis Förbifart Stockholm eller Slussen. De nya villkoren följer praxis, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket.

Innebär det här att Trafikverket kan bullra hur mycket som helst även på natten?

– Nej, inte hur mycket som helst. Det är en fråga för tillståndsmyndigheten eftersom det ska göras i samråd med dem. Tanken är att undvika olägenheter för människors hälsa. Här pratar vi om nattsömn. Kan man inte sova på natten så fungerar ingenting tillslut. Det ska inte människor utsättas för. Så det finns begränsningar. Men villkoret gäller som sagt bara en möjlighet, om särskilda skäl finns, säger Ulf Edling.

Enligt Trafikverket är de utvidgade villkoren framförallt viktiga för projekt Olskrokens planskildhet. Arbetena där, med bland annat spontning och pålning, ska utföras nära nära de befintliga spåren där man av säkerhetsskäl inte kan ha igång tågtrafiken samtidigt. För de som bor nära kan det bli aktuellt med ersättningsboende.

Hur hade arbetet påverkats om Mark- och miljödomstolens villkor gällt?

– En direkt konsekvens var en risk för att projekttiden hade blivit längre. Nu kan vi jobba lite snabbare och komma undan lite fortare, säger Ulf Edling.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG