Det handlar om Unikum för förskola och Vklass för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som nu ersätter tidigare digitala verktyg Ping pong och Hjärntorget.

Anledningen att det numera är två olika system är för att behoven ser väldigt olika ut mellan förskola och övriga skolor, menar kommunen.

I de nya system kan vårdnadshavare och elever ta del av allt som rör barnet i förskolan och skolan. Det blir även rektorernas och förskolepersonalens nya verktyg för dokumentation av pedagogiska processer.

− Här ska vårdnadshavare på ett enkelt sätt kunna följa och vara delaktiga i sitt barns vardag och utveckling, säger utbildningschef Johan Forsstrand i ett pressmeddelande.

I måndags öppnades systemet för vårdnadshavare.

− Unikum ska skapa en ökad tydlighet kring förskolans arbete och göra det enklare för vårdnadshavare att förstå syftet med den undervisning och utbildning som deras barn får på förskolan, säger utbildningschef Johan Forsstrand.