Foto: Trafikverket

Nu förändras trafiken på Falutorget

Natten mellan 6 och 7 november läggs trafiken om på nytt vid Götaleden. – När vi har tittat på det tror vi inte att det kommer vara jättestor skillnad när det gäller restid mot tidigare, säger Marika Åkerman på Trafikverket.

  • Publicerad 10:40, 5 nov 2018

Projektledaren Marika Åkerman. Foto: Kristian Risenfors

Arbetet med nedsänkningen av E45 i centrala Göteborg pågår för fullt. Nu går projektet in i en ny fas när Falutorget, där Gasklockan tidigare stod, ska bli en planskild korsning.

Läs också: Tunnelbygget: Vi blir klara i god tid

– Nu ska vi börja schakta på Falutorget. När vi är klara sommaren 2020 kommer de farliga trafiksignalerna vara borta och trafikflödet kommer bli bättre, säger Marika Åkerman på Trafikverket.

I samband med arbetet läggs nu också trafiken om. Med start natten mellan 6 och 7 november och cirka ett år framåt flyttas korsningen längre söderut.

– Den nuvarande korsningen kommer att delas upp på två nya ställen. En punkt vid Falutorget när man åker av 45:an, och en ny korsning vid det nya Stationsmotet i Kämpegatans förlängning om du ska köra på 45:an, säger Marika Åkerman.

Vad kommer omläggningen göra för trafikflödet?

– För det som kör av 45:an kommer det inte vara så stor skillnad mot tidigare. När du ska köra på 45:an får du köra en längre bit. Däremot är korsningen mycket enklare med en bättre omloppstid så man lättare kommer ut. När vi har tittat på det tror vi inte att det kommer vara jättestor skillnad när det gäller restid mot tidigare, säger Marika Åkerman och fortsätter:

– Sedan har vi alltid bevakning på trafikomläggningar och gör justeringar om vi ser att det inte fungerar. I början är det förvirrande för alla trafikanter. Om det inte blir bättre efter några veckor så får vi helt enkelt justera, säger Marika Åkerman.

För gång- och cykeltrafik mellan Gullbergsstrand och Centralenområdet öppnas två nya stråk: ett strax öster om Stadstjänarebron och ett i Kämpegatans förlängning.

Vi är GBG