GÖTA ÄLV. Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Foto: Göteborg stad

Nu kan du slänga ditt skräp vid älven igen

I våras satte coronapandemin stopp för Göteborgs flytande återvinningscentral. Nu kan göteborgarna återigen slänga sitt avfall vid Göta älv.

  • Publicerad 14:49, 14 sep 2020

Angående smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare på pråmen samtidigt och att man håller avstånd.

Under premiärhösten förra året hade återvinningspråmen omkring 2 500 besökare. Nästan 30 ton material samlades in, varav uppåt 20 procent gick till återbruk.

Coronapandemin satte projetet på paus under våren, men nu är den flytande återvinningscentralen tillbaka.

Återvinningspråmen skjuts upp till hösten

Mellan den 19 september och 2 november lägger pråmen till vid fyra kajer enligt tidtabell: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av.

– Tanken med pråmen är att underlätta återvinningen för göteborgare som bor centralt och att minska behovet av bil, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Ny lösning: Släng skräpet "i älven"

Förhoppningen är också att pråmen ska avlasta återvinningscentralen i Högsbo där det ofta är långa köer.

Återvinningspråmen fungerar i stort sett som en vanlig återvinningscentral med containrar för brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik, Vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall finns det dock inte plats för.

– Angående smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare på pråmen samtidigt och att man håller avstånd, säger Peter Årnes.

Återvinningspråmen är ett pilotprojekt som pågår från 2019–2020. Därefter ska projektet utvärderas Som besökare får man göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

Fakta

Mer info och tidtabell: goteborg.se/atervinningspramen

Vi är GBG