Nu rustas Hammarkullen upp

Stadsutvecklingen har gått trögt i Hammarkullen. Nu – 50 år efter att de första hyreshusen stod klara – står området inför en upprustning. Först ut är den olycksdrabbade hissen i den underjordiska spårvagnsstationen.

  • Publicerad 08:26, 7 feb 2020

Hela stationen är sliten och behöver uppgraderas.

I Hammarkullen bor omkring 8 000 invånare. Torget och Hammarkullestationen – som innehåller allt från servicebutik till konsthall – är platser som Hammarkulleborna passerar dagligen.

När området ska förädlas riktas fokus mot just spårvagnsstationen.

Göteborg Direkt rapporterade redan för två år sedan om den olycksdrabbade snedhissen mellan stationens entré på marknivå till spåren 25 meter ner i underjorden.

Skräcken: Skar sönder sig på obesiktad hiss

– Hissen har varit ett problem. Den krånglar och folk har svårt att åka i den med exempelvis barnvagn. Vi vet om att det är ett problem som måste åtgärdas och trafikkontoret som äger stationsbyggnaden har arbetat aktivt med detta. Hela stationen är sliten och behöver uppgraderas, säger Jessica Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Efter Josephs larm: Farliga hissen byts ut

Tanken är att i takt med att stationen utvecklas skapa möjligheter för Hammarkullen att få ett mer attraktivt och tryggt centrum.

– Stadsutvecklingen pågår men det går långsamt men vi börjar nu se stegvisa förbättringar med byggnation av nya bostäder, planering av nya bostäder och kommunal service. Samtidigt sker även renovering och upprustning av den offentliga miljön, säger Jessica Andersson.

Beskyddaren på plats i Hammarkullen

Platser utanför hemmet

I dagsläget råder det stor trångboddhet i området och utöver behovet av nya bostäder är det därför viktigt med platser utanför hemmet som bibliotek, allaktiviteshus och folkets hus för föreningsliv, fixotek och fritidsgårdar.

Mohammed prisas för sitt engagemang för unga

Utvecklingen av den fysiska miljön i området sker i samverkan mellan såväl kommunala förvaltningar som bolag. Bostadsbolaget som förvaltar ett stort hyresbestånd i Hammarkullen är en av flera viktiga aktörer tillsammans med civilsamhället som är aktiva i stadsutvecklingsfrågor.

– Staden samverkar för att dels rusta upp lokaler som bibliotek, simhall, bostäder och attraktiva utemiljöer, dels för att planera och bygga nytt. Det finns också ett stort lokalt engagemang och kunskap i området från boende och lokala aktörer som behöver omhändertas.

Hur ser tidsramen ut för utvecklingen av Hammarkullen?

– Det här är ett långsiktigt arbete. Eftersom stadsutveckling tar tid så jobbar vi med olika tidsperspektiv, på kort och lång sikt. Exempelvis planeras det för bostäder samtidigt som upprustningar av bostadsgårdarna pågår och trygghetsvärdar finns på plats i området. Arbetet kommer att fortgå under många år framöver, säger Jessica Andersson.

Stolta bröder inspireras av Hammarkullen

Visste du att...

...Hammarkullestationen byggdes med tunnelbanestationer i Stockholm som förebild, eftersom man planerade tunnelbana till Angered på 1970-talet.

Stationen ligger 25 meter under marknivån och mitt i den drygt 2 km långa Hammarkulletunneln som byggdes 1972. Här finns Göteborgs längsta rulltrappor (24 meter höga, 58 meter långa) och en snedhiss, som är en slags bergbana. Stationen renoverades 2002.

Källa: Wikipedia

Visa merVisa mindre

Det händer i Hammarkullen i närtid:

Hammarkullestationen: Budget finns för vissa upprustningsåtgärder i anslutning till hissen och rummet som hissen landar in i. Hissen ska bytas ut under 2020 och i samband med det finns möjlighet att få till en omdaning av det nedre rummet. Förhoppningen är att årsvisa medel ska tilldelas stationen så den kan rustas upp.

Bostäder: BoKlok bygger bostadsrätter i tvåplan, prognosen är att de ska vara inflyttningsklara under 2020. Det ger bland annat ett tillskott på bostadsrätter, något som det finns få av i området, och en ökad blandning av utbudet i området.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre