Nytt på g. Nu ska Älvsborgsgatan få enkelriktade cykelbanor längs med trottoarerna. Foto: Wikimedia commons

Nu ska Älvsborgsgatan få cykelbanor

Älvsborgsgatan är... bred. Ändå saknar den avskilda cykelbanor och cyklister får samsas med bilarna. Nu är det förändring på gång, senast 2019 är planen att gatan ska ha enkelriktade cykelbanor åt båda håll.

  • Publicerad 13:50, 10 nov 2017

Det berättar trafikkontorets ansvarige projektledare, Lars-Erik Lundin.

– Vi gör en genomförandestudie nu och tittar på förutsättningarna för att bygga de här banorna, säger han.

Mariagatan rustas just nu och uppgraderas till cykelfartsgata, vilket innebär att bilar och cyklar blandas men att trafiken styrs på cyklisternas villkor. Senast 2018-2019 är planen att även Älvsborgsgatan ska bli mer lättcyklad och knyta an till cykelstråket nere längs Karl Johansgatan.

Tanken är att bygga enkelriktade cykelbanor längs med trottoarerna åt båda håll.

– Vi kommer att ta lite av körbanan och lite av trottoaren för att få plats. Vi behöver förmodligen inte ta bort några p-platser utan de kommer att kunna ligga kvar utanför cykelbanan, säger han.

Många cyklister önskar sig separerade gång- och cykelbanor. Varför planerar ni inte för det?

 Det kommer att vara en tydlig avgränsning som är mer än bara en linje. Om vi har plats så försöker vi göra så men här finns inte det. Sen är det faktiskt mycket säkrare att ha cyklarna ihop med gångtrafikanterna än ute bland bilarna. På Mariagatan gjorde vi egentligen så av utrymmesskäl.

De nya cykelbanorna kommer att ansluta till Fixfabriksområdet, där det planeras för 500 nya bostäder med inflytt 2020.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG