Avgift för slarv. Om elsparkcyklarna utgör en fara eller ett hinder för framkomligheten ska de flyttas undan. Foto: Stefan Winberg/Mostphotos

Nu ska felparkerade elsparkcyklar kunna bötfällas

Nu vill politikerna röja upp i röran med elsparkcyklar. I fortsättningen ska p-vakter utfärda böter för slarviga parkeringar. Räkningen skickas till elsparkcykelföretagen.

  • Publicerad 15:57, 18 mar 2021

Nu sätter vi punkt för elsparkcykelröran i Göteborg

Följetången med elsparkcyklarna i Göteborg fortsätter. Under torsdagen var det politikernas tur att sätta ner foten. Trafiknämnden fattade beslut om en särskild avgift som riktas mot elsparkcykelföretagen.

Om en elsparkcykel utgör en fara eller ett hinder för framkomligheten ska trafikkontorets parkeringsvakter kunna flytta undan den – och ta betalt för sitt jobb.

– Nu sätter vi punkt för elsparkcykelröran i Göteborg. Beslutet innebär tydliga regler för elsparkcyklarna. Staden flyttar farligt parkerade cyklar och skickar räkningen till företagen, säger miljöpartiets gruppledare Karin Plejel.

Administrativ avgift

Miljöpartiet har drivit frågan om ordning och reda på elsparkcyklarna hårt. Nu har partiet, tillsammans med Vänsterpartiet, fått gehör i trafiknämnden. Staden förses med nya verktyg för att bekämpa slarvet med elsparkcyklar.

– Men det är egentligen inte böter, utan en administrativ avgift, poängterar Klas Eriksson, kommunikatör och politisk sekreterare för MP.

För att en p-vakt ska kunna flytta på en elsparkcykel krävs först ett godkännande av trafikkontoret, därefter ska händelsen dokumenteras och verifieras innan räkningen skickas ut. Arbetet beräknas kosta omkring 300 kronor och det är företagen som får stå för notan. Den som använt elsparkcykeln kommer, med andra ord, inte att drabbas ekonomiskt.

Voi är nöjda

Under förra året fanns omkring fem tusen elsparkcyklar för uthyrning runt om i Göteborg. En av de största aktörerna, Voi, välkomnar det nya beskedet från trafiknämnden.

 – Vi ställer oss mycket positiva till beslutet. Vi vill vara tydliga med att vi vill samma sak som alla göteborgare, att det ska vara enkelt att ta sig fram i staden och att elsparkcyklarna inte ska stå i vägen, säger Eric André som är Sverigechef för Voi.

 Förra månaden lanserade Voi tillsammans med några branschkollegor en parkeringspatrull i som arbetar heltid med att ställa upp och flytta på felparkerade elsparkcyklar. Ett tillvägagångssätt som har fungerat väldigt bra hittills, enligt Eric Andre.

 – Efter torsdagens beslut har staden uttryckt att de fortsatt kommer att stötta initiativet, säger han.

Först i höst

Tyvärr – enligt Miljöpartiet – påverkas inte kommande sommarsäsong av de nya reglerna. Först i september förväntas Kommunstyrelsen fatta beslut om avgiften. Avgiftssystemet kan därmed först börja gälla under sista kvartalet av 2021.

– Elsparkcyklar kan vara ett bra sätt för vissa att ta sig fram i staden, men får aldrig gå ut över göteborgarnas trygghet i trafiken. Resandet ska vara både grönt och rättvist, säger Karin Plejel.

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00