Kallad till Göteborg. Nu öppnas landets tredje mösntringskontor Foto: David Carr/Försvarsmakten

Nu ska fler unga göra lumpen

Göteborg får ett helt nytt mönstringskontor. När allt står klart ska verksamheten ha kapacitet att genomföra 10 000 prövningar varje år. Tanken är att fler unga ska göra allmän värnplikt.

  • Publicerad 05:30, 9 sep 2021

Försvarsberedningen har beslutat att vi ska skala upp,

Sedan 2017 har Sverige allmän värnplikt. Det betyder att alla som fyller 18 år har skyldighet att göra militärtjänstgöring. Samtidigt kan Försvarsmakten inte ta emot alla, vilket har gjort plikten till en sanning med modifikation.

– Varje årskull består av ungefär 100 000 individer, men det finns bara 5 500 platser på grundutbildningen, säger Per Andersen Helseth, kommunikatör på försvarets Plikt och prövningsverk.

Alla svenskar får ett hem ett brev när de fyller 18 år med ett mönstringsunderlag. Där får de svara på frågor om sin hälsa, sina intressen, sjukdomar och skolgång.  En av frågorna handlar också om hur intresserade de är av att genomgå militärtjänstgöring. Ett kallsinnigt svar på den frågan brukar automatiskt leda till frisedel.

– Hittills har volymerna varit så små att vi har kunnat kalla de som önskar till mönstring. Men nu har försvarsberedningen beslutat att vi ska skala upp, säger Per Andersen Helseth.

Mönstring i Göteborg

Än så länge lär det inte handla om något tvång. 2024 ska antalet värnpliktiga öka till 8 000 per år, vilket fortfarande är en bråkdel av landets 18-åringar.

För dem som är intresserade av en karriär inom försvaret, ökar däremot möjligheten att göra värnplikten när platserna blir fler. Expansionen betyder också att fler än tidigare kommer att kallas till mönstring.

– Vi har redan två prövningskontor i Stockholm och Malmö. Nu öppnar vi ett tredje i Göteborg.

Plikt- och prövningsverket tar över universitets gamla lokaler på Haraldsgatan vid Linnéplatsen.  Där ska mönstringen som innebär fysiska och psykologiska tester kunna påbörjas nästa höst. Just nu pågår rekryteringen av 60 nya tjänster som ska bemanna kontoret.

– Vi söker sjuksköterskor, läkare, psykologer och administrativ personal. Allt ska vara klart i augusti 2022 och vi planerar för att nå full prövningskapacitet före nyåret, säger Per Andersen Helseth.