Sammanlagt identifierades 1708 unika individer när det tunga missbruket i Göteborg undersöktes 2011. Medelåldern var 36 år, könsfördelningen är 76 procent män och 24 procent kvinnor. Foto: Mostphotos

Nu ska knarket kartläggas

Senast Göteborg gjorde en kartläggning av det tunga narkotikamissbruket var 2011. Nu är det dags igen. – Det ska det bli intressant att se om Göteborg som amfetaminstad håller på att förändras, säger Karin Patriksson som ansvarar för utredningen.

  • Publicerad 06:00, 12 sep 2017

Politikerna i Göteborg har fattat beslut om att kartlägga det tyngre missbruket i staden för att få en större bild av hur det ser ut.

– Det kan handla om vilka droger som används, hur man bor, om man lever ensam, om man har barn, hur man försörjer sig och så vidare. Sedan ska det bli ett underlag för politiker, chefer, andra beslutsfattare och organisationer när de planerar sina verksamheter, säger Karin Patriksson, utvecklingsledare på Social resursförvaltning, som ansvarar för utredningen.

En av dem som har levt med ett missbruk i Göteborg är Johanna. Hon hittade till drogerna som 13-åring. I 25-årsåldern hamnade hon i ett tyngre missbruk som styrde hennes liv under fem års tid.

– Det var riktigt illa. Jag var i amfetaminet, hade paranoia och isolerade mig, säger hon.  

När Göteborg Direkts reporter pratade med Johanna för ett år sedan väntade hon på besked om ett avgiftsprogram. Hon kom in, lämnade Göteborg och är nu drogfri sedan nio månader tillbaka.

Läs mer: Hon smittades av en smutsig spruta

– Jag har haft tur. Jag har ett 12-stegsprogram jag använder mig av dagligen som verkligen har fungerat för mig. Jag pratar med människor, isolerar mig inte och har ett jobb. Det trodde jag inte var möjligt, säger hon.

Göteborg som amfetaminstad

Göteborg är historiskt känd som en amfetaminstad. En undersökning som genomfördes 2014 i ett 40-tal städer i EU visade att halterna av amfetamin i Göteborgs avloppsvatten tillhör de högsta i Europa.

Vid Göteborg stad senaste kartläggning av det tunga narkotikamissbruket 2011 var amfetamin den vanligaste drogen i staden. Men bland de yngre personer med missbruk dominerade cannabis.

– Under förutsättning att vi får ett tillräckligt stort underlag, så vi kan jämföra med förra kartläggningen, ska det bli intressant att se om Göteborg som amfetaminstad håller på att förändras. Om de yngre personerna med missbruk väljer bort amfetaminet. Vi såg tendenser till det i förra kartläggningen, säger Karin Patriksson.

"Spelar ingen roll vad man börjar med"

Johanna kan varken bekräfta eller dementera tesen om att amfetaminmissbruket minskar i Göteborg. Hon umgicks väldigt lite med yngre personer och hennes eget missbruk stod i centrum. För henne fanns amfetamin i överflöd. Hon säger att cannabis var inkörsporten till hennes tunga missbruk. Men att det lika gärna kunde ha varit någon annan drog.

– Jag tror att om en människa har de tendenserna att bli beroende så spelar det ingen roll vad man börjar med. Sedan handlar det inte om att man vill hamna i ett missbruk, det är andra saker man saknar i sitt liv som man fyller upp med drogerna, säger Johanna.

Johanna heter egentligen något annat.

Så går kartläggningen till

Personal på alla socialkontor i Göteborg, Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter, alla enheter hos Beroendekliniken, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt verksamheter inom den idéburna sektorn som Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen fyller i uppgifter från jounaler och besök via ett webbformulär. Personerna med missbruk ska inte intervjuas i kartläggnignen som bygger på befintlig dokumentation och kunskap.

Säkerhetskraven är höga. I undersökningen används inga personnummer eller namn utan i stället individ-koder som ska se till att personer inte läggs in dubbelt i systemet.

Insamlingen av data pågår till den 15 november. Planen är att kartläggningen kan presenteras sommaren 2018.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG