Lägesbild. Nu ska livsvillkoren för göteborgare som identifierar sig inom hbtqi-spektret undersökas. Foto: ALBIN SJÖLUND

Nu ska livsvillkoren för hbtq-personer granskas

Hur är det att leva som hbtqi+person i Göteborg? Det ska Antidiskrimineringsbyrån Väst ta reda på och uppmanar allmänheten att svara på en digital enkät.

  • Publicerad 05:30, 27 sep 2021

Göteborgs Stads rapport Normbrytande liv i Göteborg togs fram år 2014. Nu är det dags för en ny lägesbild.

Det är Antidiskrimineringsbyrån Väst med Maria Jacobson i spetsen som har fått i uppdrag av kommunen att undersöka livsvillkoren för göteborgare som identifierar sig inom hbtqi-spektrat.

En del i det kartläggande arbetet är att låta allmänheten komma till tals genom att svara på en digital enkät.

– Vi har just nu ett formulär ute i sociala medier för att samla in vad folk tycker om bemötande i kommunens verksamheter som socialtjänsten, ungdomsmottagningar och fritidsverksamheter men också om upplevd service, trygghet och våldsutsatthet i staden, säger Maria Jacobson, kommunikatör på Antidiskrimineringsbyrån Väst.

En rad olika organisationer och föreningar kommer också få möjlighet att tycka till utifrån sina medlemmars bedömningar.

– Vi kontaktar även konton på Instagram, där vi tror att det finns en grupp eller ett nätverk bakom inom hbtqi+rörelsen.

Kommunens arbete på området kommer också att granskas.

– Vi kommer bland annat att titta på vad som står i politiska dokument och granska stadens planer, program och trygghetsskapande åtgärder för att se om hbtqi+gruppen inkluderas.

Könsneutrala omklädningsrum

Maria Jacobson vill samtidigt lyfta några positiva förändringar sedan förra rapporten.

Ett exempel är hbtq-rådet, ett annat är könsneutrala omklädningsrum på kommunala arbetsplatser och fritidsanläggningar.

– När man bygger nytt är det nu en regel att anpassa omklädningsrummen där personal behöver byta om eller duscha. Där kan man peka på att planen följs och att det går framåt.

Däremot har åtgärder dröjt när det handlar om stöd till våldsutsatta och att skapa en ny mötesplats, ett regnbågshus för hbtqi+personer.

– Det var två viktiga saker jag lyfte fram 2014.

Kollegorna på Antidiskrimineringsbyrån Väst har till slutet av mars nästa år att färdigställa en ny lägesbild.

Resultatet ska bli en rapport till politikerna för det fortsatta arbetet med att göra Göteborg till en stad med goda livsvillkor för personer som identifierar sig som hbtqi+.

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Antidiskrimineringsbyrån Väst, tidigare kallad Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, är en ideell förening, fristående från kommunen.

De erbjuder bland annat gratis juridisk rådgivning till personer som upplevt diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Källa: Antidiskrimineringsbyrån Väst

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

"Ombildningar borde vara en icke-fråga"

Debatt Att Göteborgs politiker gör ombildningar av hyresrätter till en valfråga vittnar om bristande förmåga att ta itu med de större frågorna, skriver Mikael Larsson och Simon Vajedi, för Medborgerlig...onsdag 3/8 8:47