Lägesbild. Nu ska livsvillkoren för göteborgare som identifierar sig inom hbtqi-spektret undersökas. Foto: ALBIN SJÖLUND

Nu ska livsvillkoren för hbtq-personer granskas

Hur är det att leva som hbtqi+person i Göteborg? Det ska Antidiskrimineringsbyrån Väst ta reda på och uppmanar allmänheten att svara på en digital enkät.

  • Publicerad 05:30, 27 sep 2021

Göteborgs Stads rapport Normbrytande liv i Göteborg togs fram år 2014. Nu är det dags för en ny lägesbild.

Det är Antidiskrimineringsbyrån Väst med Maria Jacobson i spetsen som har fått i uppdrag av kommunen att undersöka livsvillkoren för göteborgare som identifierar sig inom hbtqi-spektrat.

En del i det kartläggande arbetet är att låta allmänheten komma till tals genom att svara på en digital enkät.

– Vi har just nu ett formulär ute i sociala medier för att samla in vad folk tycker om bemötande i kommunens verksamheter som socialtjänsten, ungdomsmottagningar och fritidsverksamheter men också om upplevd service, trygghet och våldsutsatthet i staden, säger Maria Jacobson, kommunikatör på Antidiskrimineringsbyrån Väst.

En rad olika organisationer och föreningar kommer också få möjlighet att tycka till utifrån sina medlemmars bedömningar.

– Vi kontaktar även konton på Instagram, där vi tror att det finns en grupp eller ett nätverk bakom inom hbtqi+rörelsen.

Kommunens arbete på området kommer också att granskas.

– Vi kommer bland annat att titta på vad som står i politiska dokument och granska stadens planer, program och trygghetsskapande åtgärder för att se om hbtqi+gruppen inkluderas.

Könsneutrala omklädningsrum

Maria Jacobson vill samtidigt lyfta några positiva förändringar sedan förra rapporten.

Ett exempel är hbtq-rådet, ett annat är könsneutrala omklädningsrum på kommunala arbetsplatser och fritidsanläggningar.

– När man bygger nytt är det nu en regel att anpassa omklädningsrummen där personal behöver byta om eller duscha. Där kan man peka på att planen följs och att det går framåt.

Däremot har åtgärder dröjt när det handlar om stöd till våldsutsatta och att skapa en ny mötesplats, ett regnbågshus för hbtqi+personer.

– Det var två viktiga saker jag lyfte fram 2014.

Kollegorna på Antidiskrimineringsbyrån Väst har till slutet av mars nästa år att färdigställa en ny lägesbild.

Resultatet ska bli en rapport till politikerna för det fortsatta arbetet med att göra Göteborg till en stad med goda livsvillkor för personer som identifierar sig som hbtqi+.

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Antidiskrimineringsbyrån Väst, tidigare kallad Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, är en ideell förening, fristående från kommunen.

De erbjuder bland annat gratis juridisk rådgivning till personer som upplevt diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Källa: Antidiskrimineringsbyrån Väst

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39