Skrotas. Skrota skräpet, som sedan 2014 stöttat kommunala verksamheter att förbättra sin avfallshantering, får inga mer skattemedel. Foto: Most photos

Nu skrotas kommunens skräpsatsning

Nu stoppas skattepengarna för Skrota Skräpet, som hjälper kommunala verksamheter med sin avfallshantering. Samtidigt slänger en förskola med nio avdelningar i Frölunda alla sopor i samma container. – Risk att information går förlorad, menar Ronnie B Ljungh (MP), ledamot i Kretslopp- och vattennämnden.

  • Publicerad 09:41, 11 sep 2019

Personalen på Barytongatans förskola i Frölunda har under flera års tid protesterat mot att det saknas möjlighet till sopsortering.

Varför det saknas soprum har ingen kunnat svara på.

Förskolan: "Vi slänger allt i samma container"

Det är denna typ av frågor som konceptet Skrota Skräpet inom Kretslopp- och vattenförvaltningen sedan 2014, arbetar med.

Uppdraget går ut på att stötta kommunala verksamheter att förbättra sin källsortering och minska avfallet.

Pilotprojekt har bland annat genomförts på Gropens gårds förskola i Hammarkullen, som genom över 30 olika åtgärder minskade sitt totala avfall med 2,8 ton per år. För ett par veckor sedan fick de besök av ledningen för branschorganisationen Avfall Sverige, som ser förskolan som en förebild.

Fram till 2017 hade cirka 400 verksamheter fått vägledning, men många fler är kvar.

"Gratis är gott"

Den 28 augusti beslutade Kretslopp- och vattennämnden att begränsa skattefinansieringen för Skrota Skräpet från tidigare 4 miljoner kronor per år till 1 miljon för 2020 för att därefter slopas helt.

Peter Danielsson (D), som la fram förslaget, menar att kostnaden istället ska läggas på respektive förvaltning.

– Gratis är gott. Skrota Skräpet har gjort sin pionjärinsats, men nu ska de som utnyttjar det också få vara med och betala.

Finns det inte risk att arbetet med avfallshantering faller mellan stolarna?

– Det tror jag inte. Kunskapen finns kvar och man kan samverka sinsemellan och se hur andra gör. Vi måste optimera samhällets insatser, kommunen har inte oändligt med pengar.

Ronnie B Ljungh (MP), som röstade emot Demokraternas förslag, menar att det finns risk att informationsarbetet går förlorat.

– Man avvecklar en väl fungerande verksamhet som andra ser som en förebild. Miljömålen är centrala för staden och därför bör också frågan ligga centralt.

– Inom förvaltningar där miljöfrågor inte är det primära uppdraget tror jag det är svårt att se dessa frågor.

"Skulle ändå ha försvunnit"

Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör på Kretslopp- och vattenförvaltningen, menar att Skrota Skräpet ändå skulle ha försvunnit på sikt. I ett tjänsteutlåtande föreslog därför förvaltningen en minskning av skattefinansiering från 4 miljoner kronor till 3 miljoner för 2020 och därefter 3 miljoner fram till 2024.

– Man hade ju velat jobba färdigt med verksamheterna som är kvar, men det är ett tufft ekonomiskt läge. Det är tråkigt för Göteborg att vi får en nedvarvning, men vi får se det större perspektivet och nu har även Göteborgsregionen anammat det här.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Våld i nära relation under pandemin"

Debatt. Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men...lördag 23/5 15:00

KRÖNIKOR

Jernberg: Så lyckas du med videomötet

Retorik. I coronans spår med mycket hemmaarbete och social distansering har videomötena blivit mer regel än undantag. Perfekt tycker en del, svårt tycker andra. måndag 25/5 12:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57