AVSTÄNGD. Från slutet av februari till augusti kommer östra cykelbanan på Älvsborgsbron vara stängt. Foto: Mostphotos

Nu stängs Älvsborgsbron för cyklister

Från och med 29 februari måste cyklister och fotgängare samsas på ena sidan av Älvsborgsbron. När underhållsarbetet återigen drar igång stängs gång- och cykelbanan på östra sidan av i ett halv år.

  • Publicerad 14:06, 28 feb 2020

”Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!”

Nu drar underhållsarbete igång igen för att bibehålla den över 50-åriga Älvsborgsbrons standard och funktion.

Till en början påverkas inte biltrafiken utan det är cyklister och fotgängare som måste samsas på en sida.

Östra cykelbanan stängs

Lördag 29 februari stängs gång- och cykelbanan på Älvsborgsbrons östra sida, mot centrum och beräknas inte öppna igen förrän i augusti.

Det innebär alltså att gång- och cykeltrafiken blir dubbelriktad under sex månader på den västra gång- och cykelbanan, som är närmast havet.

”Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!” är uppmaningen från Trafikverket.

Inför årets arbete har dock skyltning, vägmarkeringar och stripes sett över för att göra den dubbelriktade gång- och cykelbanan mer säker, meddelar Trafikverket.

Orsaken till att den östra gång- och cykelbanan stängs är för att skapa utrymme till bland annat utrustning inför det omfattande underhållsarbete som inleds på bron i vår.

Ny avstängning på Älvsborgsbron i sommar

Biltrafik påverkas från 29 maj

Bilisterna påverkas främst mellan 29 maj och 30 augusti 2020 när två körfält stängs av, vilket betyder att varje riktning endast kommer att ha två körfält öppna för trafik.

Arbete kommer att pågå dygnet runt för att minimera störningarna.

Mer om arbetet på Älvsborgsbron:

Vad? Diverse betong- och stålarbeten

Varför? Nödvändigt underhåll

Byggstart? 29 februari 2020

Klart? Årets trafikpåverkande arbete beräknas vara klart i augusti 2020. Ytterligare en etapp kommer att utföras 2021.

Övrigt? Gammal beläggning/asfalt ska rivas bort. Därefter rivs kanterna på de betongelement som körbanan består av för att sedan kunna gjuta nya plattkanter. Till sist läggs nya tätskikt och ny asfalt. Under varje etapp utförs arbete på två körfält.

För att kunna riva kanterna på betongelementen och ändå behålla armeringen används vattenbilning. Vattnet som änvänds kommer att renas i flera steg innan det släpps ut i älven. Detta kontrolleras av Göteborgs stads Miljöförvaltning.

Källa: Trafikverket

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Bryt ihop men se till att gå vidare"

Retorikcoachen om coronapandemin. Alla påverkas vi av den rådande corona-situationen men vissa slår den hårdare mot. Jenny Ralphsson Jernberg vet hur man tar sig genom tuffa motgångar.tisdag 24/3 16:53

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57