Omledning av cyklister från och med 26 nov 2020. Foto: Trafikkontoret

Nu stängs cykelbanan vid Masthuggskajen

Arbetena med nya Masthuggskajen gör nu att cyklisterna får välja andra vägar. Trafikkontoret söker cyklister till en referensgrupp som kan lämna idéer och förbättringsförslag för framkomligheten.

  • Publicerad 13:19, 25 nov 2020

LEDS OM. Cyklister leds om via Första Långgatan under byggtiden. Foto: Peter Svenson

Visionsbild från genomförandestudien på Första Långgatan när Masthuggskajen är färdigbyggd med breda trottoarer och cykelbanor. Foto: Trafikkontoret

Området runt Järntorget är i förändring. Vid Folkets hus byggs det 33 våningar höga hotellet Draken, på Masthamnsgatan pågår byggandet av kontorshusen Brick studios och Våghuset. Ovanpå Götatunneln ska en park anläggas och i älven ska en konstgjord halvö byggas ut. Totalt handlar det om cirka 1300 bostäder och 6000 nya arbetsplatser som väntas stå klara om åtta år.

Så blir nya lägenhetshuset på Första Långgatan

Draken som ska lyfta Draken

Arbetena i området gör nu att cykelbanan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs av. Avstängningen innebär att cyklister som ska mot Järntorget och centrum leds om via Första Långgatan från och med 26 november. Enligt trafikkontoret flyttas cykelbanan för att ingen ska riskera att bli skadad under byggnationen.

Byggstart för vågigt höghus vid Masthuggskajen

På torsdagsmorgonen tänds marschaller som ska visa cyklisterna vägen. Cykelbanan på Emigrantvägen håller också öppet som vanligt.

Under byggtiden av Masthuggskajen är det sagt att framkomlighet för cyklister ska prioriteras. Men även längre fram i byggprocessen kommer cykeltrafiken påverkas. Redan nästa år stängs till exempel Masthamnsbron vilket gör att cykeltrafiken på Emigrantvägen kommer behöva planeras om.

För att underlätta så mycket som möjligt för cyklisterna söker trafikkontoret nu cyklister till en referensgrupp. Den som är med där kommer kunna skicka in synpunkter och idéer för hur framkomligheten för cyklisterna kan förbättras under byggtiden av Masthuggskajen.