AVSTÄNGD. Delsjövägen ska stärkas för att kunna bära ersättningstrafik. Dessutom byggs en ny cirkulationsplats och pendelcykelbana. Foto: Illustration Göteborgs Stad

Nu stängs Delsjövägen – öppnar i höst

Från och med den 25 februari kommer Delsjövägen vara avstängd för motortrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan. Arbetena beräknas vara klara till hösten.

  • Publicerad 08:24, 25 feb 2019

Orsaken till avstängningen är flera. Bland annat ska en ny cirkulationsplats byggas, likaså en pendelcykelbana, men framförallt beror avstängningen på att vägen måste stabiliseras – rejält.

Stopp för tung trafik – nu ska Delsjövägen förstärkas

I dagsläget får ingen tung trafik köra på Delsjövägen eftersom bäringen är för dålig. Det skapar bland annat problem för ersättningsbussar när det är störningar på linje 5. De stabiliseringsåtgärder som nu ska göras handlar delvis om att göra Delsjövägen stark nog för att klara tung trafik.

– Delsjövägen är en väldigt gammal väg med oklart ursprung. Hade man byggt en ny väg i dag hade man gjort på ett annorlunda sätt. Det är därför vi måste laga efter läge och förstärka vägen där den ligger nu, säger Emir Halalkic, projektledare på trafikkontoret.

Trafikkontoret jobbar för att minimera avstängningstiden så mycket det går. Förhoppningen och planen är att de ska vara klara lagom till skolstart i höst.

– Man kan aldrig lova. Vi gör vårt bästa och med de bedömningar och den fakta vi har samlat på oss sedan projektet startade 2016, så är höstterminens skolstart något vi tror på. Sedan är det ju så att skopan ska i backen, jobbet ska göras också, säger Emir Halalkic.

Under avstängningen är gång- och cykelbanorna öppna igenom arbetsområdet. Mer besvärligt blir det för bilisterna i området. Under en normal morgon kör cirka 460 motorfordon i timmen i västlig riktning mot Sankt Sigfrids plan. På eftermiddagen kör cirka 670 fordon i timmen åt andra hållet. För dessa kommer restiden öka betydligt.

– Om man har möjlighet och funderar på att testa att ta sig till skola och jobb på annat sätt så kan det här vara ett läge att testa exempelvis att gå eller cykla. Om man måste ta bilen på grund av förutsättningar i sitt liv så är det ju så. Då måste man vara medveten om att detta blir en besvärlig avstängning. På vägarna dit trafiken led om som finns utfarter, cirkulationsplatser och trafikljus. Det kommer inte rulla på som det gör i dag, säger Emir Halalkic.

Är ni öppna för att göra förändringar om trafiksituationen blir ohållbar?

– Vi har gjort flera åtgärder på förhand och vi kommer såklart bevaka och göra uppföljningar på hur trafikomläggningarna går. Om det exempelvis blir mycket trafik på en olämplig väg. Sedan kan det ju vara så att det inte finns något att göra eller att vägen bedöms tillräckligt trafiksäker. Vi vet också att de blir väldigt mycket trafik de första dagarna innan alla hittar sina vägar och hur de får bäst flyt, säger Emir Halalkic.

Håll dit uppdaterad

goteborg.se/delsjovagen uppdateras kontinuelingt information om avstängningen och alternativa resvägar.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG