Kamerabevakning. Bevakning får ske dygnet runt men Sahlgrenska får inte spela in och bevara bilderna. Foto: Morad Hegui

Ny dom: Utökad kameraövervakning på Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset får tillåtelse att sätta upp kameraövervakning utanför två intensivvårdsavdelningar. Men de får inte spela in och bevara bilderna, detta enligt en ny dom i kammarrätten.

  • Publicerad 11:37, 11 jan 2019

Förvaltningsrätten nekade Sahlgrenska kamerabevakning i de aktuella korridorerna. Men nu ändras beslutet i kammarrätten.

Sedan tidigare har Sahlgrenska kamerabevakning på bland annat akutmottagningen. På de avdelningar de nu fått godkänt för vårdas ofta skottskadade personer och enligt sjukhuset är ordningsstörningar vanliga.

Ärendet har avgjorts i kammarrätten där Datainspektionen ansåg att bevakningen endast ska få ske i samband med att dörrarna till avdelningen öppnas. Men rätten gav sjukhuset tillåtelse att kamerabevaka korridorerna dygnet runt. Däremot får Sahlgrenska inte spela in och bevara bilderna efter som sjukhuset enligt rätten inte kunnat visa att kamerabevakning behövs för att utreda brott eller bistå Polisen. Enligt rätten handlar det om en avvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset.

– Båda intressena rör grundläggande rättigheter, men intresset av fysisk trygghet och säkerhet i korridorerna väger sammantaget tyngre än intresset för patienter, besökare och anställda att inte bli bevakade där, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman i ett pressmeddelande.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG