Eleverna som ansåg det vara särskilt viktigt att ha tillgång till pålitliga nyheter var de som bäst lyckades skilja på trovärdiga, vinklade och falska nyheter. Foto: Antonio Guillem

Ny GU-forskning: Unga blåögda på nätet

Vad som är sant och falskt på nätet är inte alltid helt lätt att avgöra. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att de ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information på nätet hade svårast med att identifiera sanna nyheter.

  • Publicerad 15:44, 30 jan 2019

Den nya studien är publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet. Forskarna ville undersöka hur duktiga svenska gymnasieelever är på att identifiera falska nyheter på nätet. Sammanlagt deltog 483 ungdomar i studien.

7 av 10 av de medverkande ungdomarna värderade sin förmåga att faktagranska som god eller väldigt god. 8 av 10 värderade sin förmåga att söka information som god eller väldig god. Trots det kunde bara 1 av 10 skilja nyheter från reklam i en stor svensk dagstidning.
Många av eleverna hade också svårt att skilja sakliga texter från vinklade och avgöra vilka bilder som var manipulerade och inte.

– Det faktum att tonåringar inte är så bra på att avgöra trovärdigheten hos en källa understryker också vikten av att de har tillgång till tillförlitliga nyheter, säger Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik, i ett pressmeddelande.

I studien framkom att elever på det estetiska programmet i många fall var bättre på att värdera nyheter än elever på andra program.

– Resultaten av studien pekar på att undervisning i källkritik är avgörande för att främja kritisk och konstruktiv bedömning av nyheter på nätet hos alla ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden, säger Thomas Nygren.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG