Foto: Lina Persson

Ny kritik mot Taubeskolan

Taubeskolan bryter mot lagen. Det står klart efter att det höga antalet anmälningar mot skolan fick Skolinspektionen att granska skolan på nytt. Nu måste skolan åtgärda bristerna senast i maj i år.

  • Publicerad 06:30, 4 feb 2018

I slutet av förra året skrev Göteborg Direkt bristerna på Taubeskolan som bland annat hade fått föräldrar att skicka en orosanmälan till Lundby stadsdelsnämnds politiker. Den handlade om brister i trygghet, arbetsmiljö, lärande och särskilt stöd på skolan. Deras bild förstärktes genom Skolinspektionen tog emot ett ökat antal anmälningar mot skolan.  

– Det är så många anmälningar att vi nu måste gå tillbaka till Taubeskolan för att se vad som brister, sade Lena von Platen, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg, till Göteborg Direkt då. Varenda anmälan som kommer till oss är en för mycket, oavsett vad den handlar om.

Kastar stolar

I december gjorde Skolinspektionen ett besök på skolan. Efter intervjuer med elever, lärare, rektor och elevhälsan står det, enligt Skolinspektionen, klart att skolan brister inom flera områden som är viktiga för elevernas lärande. Bland annat handlar det om att skolan inte följer lagen när det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Elever berättar om att klasskompisar går runt i klassrummet, skriker och kastar stolar. Det är vanligt med fula ord och elever som slåss eller hotar med sparkar. Ljudnivån är ofta hög och många elever har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Bilden bekräftas av lärare på skolan. De hävdar att flera elever, som ligger på gränsen till att inte klara sina studier, skulle klara dem om de fick en lugnare arbetssituation.

Faller mellan stolarna

Enligt Skolinspektionen hänger den här situationen delvis samman med den andra bristen de nu kräver att Taubeskolan får rätsida på: Bristen på extra anpassningar och särskilt stöd.

Det tar i många fall alltför lång tid innan elevers behov av särskilt stöd utreds. Elever med behov av anpassningar och stöd faller mellan stolarna. I ett fall tog det över fyra månader innan en elev utreddes och elevhälsan säger sig ha varit tvungna att prioritera andra saker framför att utreda elever som kan vara i behov av särskilt stöd.

Flera lärare berättar att de har elever som skulle behöva särskilt stöd, men när Skolinspektionen besökte Taubeskolan fanns bara fyra aktiva åtgärdsprogram på skolan. Och inte ens de följdes. Enligt Skolinspektionen ska en av elevhälsans representanter ha sagt att ”det känns lite godtyckligt som det är nu”.

Nu kräver Skolinspektionen att skolan åtgärdar bristerna senast i början av maj i år.

LÄS MER:

Nya inspektioner på Hisingsskola

Kaos, våld och mobbning på Hisingsskola

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG