Lars Klevensparr är direktör Räddningstjänsten Storgöteborg. Tidigare har han även varit han polischef. Foto: Räddningstjänsten

Ny lag: Sabotage mot blåljuspersonal kan ge livstid

Sedan den 1 januari i år är sabotage mot blåljuspersonal ett brott i brottsbalken. – Den dagen någon lagförs tror jag det kommer ge effekt, säger Lars Klevensparr på Räddningstjänsten Storgöteborg.

  • Publicerad 08:14, 10 jan 2020

Våld och sabotage tillhör vardagen för en polis. Men även ambulans och räddningstjänst utsätts titt som tätt för exempelvis stenkastning, fyrverkerier och avskurna slangar.

– Jag skulle inte säga varje vecka men det händer, säger Lars Klevensparr förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

"Så grovt våld har vi inte utsatts för tidigare"

Sedan den 1 januari 2020 är sabotage mot polis, räddningstjänst och ambulans ett eget gradindelat brott i brottsbalken. Den som stör eller försvårar för blåljuspersonal riskerar nu fängelse upp till livstid om det rör sig om ett grovt sabotage. Även straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Nya lagar: Göteborg slipper höjd trängselskatt

– Det borde gjorts för länge sedan. Framförallt när det gäller räddningstjänst och ambulans som inte har något våldsmonopol. De är ju bara där för att hjälpa. Så det här är verkligen på tiden, säger Lars Klevensparr.

Tror du lagändringen kommer ha någon effekt?

– Det här är en viktig markering från samhällets sida vilket jag tycker är helt rätt. Däremot tror jag inte ett smack på att de som vill skada oss och sabotera kommer att läsa om det här. Men den dagen någon lagförs tror jag det kommer ge effekt. Lagstiftningen är bra, men det måste också prövas.

Brandmannens ilska mot hänsynslösa beteendet

Innan Lars Klevensparr kom till räddningstjänsten för sju år sedan var han polis i 30 år, bland annat som polismästare i Göteborg. Tack vare hans bakgrund är han en av dem som drivit på samarbetet mellan räddningstjänst, ambulans och polis.

– Vi har jobbat fram ett kommunikativt förhållningssätt. Inom räddningstjänsten går vi inte in i vilka situationer som helst. Om det är en bilbrand och vi riskerar att utsättas för raketer till exempel så går vi inte in och släcker. Men om det handlar om att rädda liv så är det ett helt annat läge, säger Lars Klevensparr och fortsätter:

– Jag är stolt över mina brandmän. Det är lite av samhällets stöttepelare som tar stora risker för att rädda andra människors liv. Att de då blir föremål för någon samfällig frustration från antagonisterna känns inte bra. Att de utsätts när de bara vill väl.

Nya brandbilen ska vara först på plats

Räddningstjänstens vädjan: Tänk på vår framkomlighet

Lars Klevensparr berättar att samtliga omkring 450 brandmän på den operativa sidan i Storgöteborg nu genomgått en gedigen utbildning i hur man uppträder tillsammans med övrig blåljuspersonal.  

– Vi måste vara tränade och förberedda på det allra värsta. Men jag vill också trycka på det vardagliga sociala arbetet. Vi lägger ner jättemycket tid på det. Att träffa alla femteklassare till exempel. Om man vet att det är Lisa eller Lars som släcker branden så kanske man avstår från att kasta sten, säger Lars Klevensparr.

Nu sprids succémetoden över landet

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet

Lagändringen innebär att sabotage mot blåljusverksamhet införs som ett nytt gradindelat brott i brottsbalken.

Brottet omfattar den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.

Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse, eller annars varit av särskilt farlig art, ska det dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse i högst fyra år och för grovt sabotage mot blåljusverksamhet fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Vidare skärps straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Källa: Regeringen

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Betala bättre när semestern blir sen"

Debatt. Vänsterpartiet Vänsterpartiet i Västra Götaland är oroliga för vårdpersonalens hälsa och hoppas att de kan få sin semester i sommar... söndag 31/5 13:00

KRÖNIKOR

Underskatta inte en fin tradition

Tradition. Man ska inte underskatt traditioners betydelse. Att ”ta studenten” och att fira detta med sina kamrater är en viktig sekulär ritual – en övergångsrit från ungdomsliv till vuxenliv. lördag 30/5 16:27

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57