FEM PLATSER. Eriksberg på norra älvstranden är en av fem platser där den flytande återvinningscentralen kommer att lägga till. Foto: Göteborgs Stad

Ny lösning: Släng skräpet "i älven"

Göteborg får en flytande återvinningscentral i höst. Pråmen med containrar kommer att lägga till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron.

  • Publicerad 14:12, 24 jun 2019

I dagsläget Göteborg fem återvinningscentraler. I höst kommer ytterligare en, på älven.

– Tanken med den flytande återvinningscentralen är att avlasta våra fem nuvarande återvinningscentraler, särskilt den i Högsbo där vi ofta har långa köer. Främst tänker vi att det är de boende längs älven som kommer att lämna avfall på pråmen, men den är självfallet öppen för alla som bor i Göteborg, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på förvaltningen kretslopp och vatten, i ett pressmeddelande.

Samla skräpet – Farligt avfall-bilarna är tillbaka

Den flytande återvinningscentralen består av en pråm med containrar. Precis som en vanlig återvinningscentral kommer den kunna ta emot brännbart och obrännbart, grovavfall, farligt avfall och elektronik, men inte jordmassor och trädgårdsavfall eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet. Däremot kommer det finnas plats för saker för återbruk tack vare ett samarbete med Emmaus.

– Transportsystemet i Göteborg måste bli mer hållbart. Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil, säger Spyridon Ntemiris, projektledare inom gods och mobilitet på trafikkontoret.

Pråmen är ett pilotprojekt under hösten och våren. Därefter ska det utvärderas.

Här lägger den flytande återvinningscentralen till

Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Amerikaskjulet (i Majorna), Rosenlund och Stenpiren.

På varje plats kommer pråmen ligga tre timmar åt gången, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Information om exakta tider för när pråmen lägger till vid respektive kajplats kommer i början av september att finnas tillgänglig på goteborg.se/kretsloppochvatten.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG