ÖVERGÖDNING. Genom att tvätta bilen på rätt ställe bidrar du inte till övergödningen ii vattendragen. Foto: Mostphotos

Ny rapport: Tretton göteborgska vattendrag förorenade

När kommunen undersökte tretton stora vattendrag i Göteborg hade samtliga förhöjda halter av förorenade ämnen. Mest akut är den höga halten av fosfor.

  • Publicerad 08:05, 18 feb 2020

Linnéa Lundberg är en av författarna till rapporten om Göteborgs förorenade av vattendrag. Foto: Göteborgs stad

Dagvatten

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd stad som Göteborg med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller avloppsledningar till avloppsreningsverket eller direkt ut till närmsta vattendrag.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Bräddning

En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet som leder till tillfällig överbelastning.

Foto: Petteri Koste

En fjärdedel av allt dagvatten i Göteborg renas. Resten går rakt ut i närmaste vattendrag. När förvaltningen kretslopp och vatten undersökte tretton stora vattendrag i Göteborg visade det sig att samtliga var förorenade av bland annat fosfor, zink, koppar och arsenik.

– Det är ganska förväntat. Inom nationell vattenförvaltning görs samma bedömning, säger Linnéa Lundberg, projektingenjör på Kretslopp och vatten, och en av författarna till den nya rapporten "Åtgärdsförslag för dagvatten".

Enligt henne är halten av fosfor i fokus eftersom fosforn bidrar till övergödning.

– Tio av de tretton vattendragen har behov av rening av fosfor.

Hur allvarligt är det här?

– På kort sikt är det inte så allvarligt, men på lång sikt. Övergödning kan få stora konsekvenser för fiskebeståndet och hur ekosystemet fungerar, säger Linnéa Lundberg.

Orsaken till de höga fosforhalterna tros vara flera, bland annat utsläpp från stadens industrier, bräddning av avloppsvatten, nedfallna löv och fågelbajs.

Stadens fettoffensiv mot vaskande göteborgare

Höga halter av koppar kan bero på koppartak och stuprör, zink finns i lyktstolpar och det cancerframkallande ämnet bensapyrén kan komma från vedeldning och trafik.

Målet är att alla svenska vattendrag ska ha uppnått ”god status” 2021. Flera vattendrag i Göteborg kommer inte att klara det målet och har därför fått dispens till 2027 – Fattighusån/hamnkanalen, Göta älv, Osbäcken, Kvillebäcken, Lärjeån och Stora ån i Sisjöområdet som även drabbades av ett svårsanerat rapsoljeutsläpp för två år sedan.

Åtal dröjer efter oljeutsläpp i Askimsviken

Kommunen har flera insatser för att minska föroreningarna. Bland annat genom att bygga dammar och våtmarker där vattnet kan renas naturligt i stället för att rinna vidare till vattendragen.

– Den typen av lösning kan också vara rekreativ, att det är trevligt med en bäck eller en damm i parken. Annars handlar det mycket om hur staden är uppbyggd.

Domen: Göteborg chanslöst mot skyfall

Ny studie: Så hamnar göteborgarnas gummin i havet

Kommunens insatser skulle kunna minska föroreningarna med 40 procent, men det skulle också kräva en investering på 1,7 miljarder kronor, pengar som inte finns. Därför krävs även förändringar av den enskilde göteborgaren för att minska på utsläppen. Det handlar bland annat om att köra mindre bil och att inte övergöda sina odlingar eller skräpa ned.

– Om man äger sin fastighet kan man tänka på material, att undvika koppartak och zink till exempel. Man kan också leda ut stuprören på gräsmattan eller till en grönyta. Tvätta bilen är en annan sak. Att göra det på platser där det är tänkt så vattnet inte rinner ned i brunnen och direkt ut i vattendragen, säger Linnéa Lundberg.

Älvstranden sätter ned foten

De 13 vattendrag som studeras

Delsjöbäcken, Fattighusån/Hamnkanalen, Göta Älv, Haga Å, Kvibergsbäcken, Kvillebäcken, Krogabäcken, Lärjeån, Osbäcken, Stora Ån, Säveån och Vitsippsbäcken.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11