Projektet som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden går ut på att påbörja ett samarbete mellan Folktandvården och utvalda familjecentraler i staden. Först ut är centralerna i Angereds centrum, Hjällbo och Biskopsgården.

– I socioekonomiskt svaga områden har man sämst tandhälsa och sämre hälsa generellt. Innan har vi haft en nedåtgående trend där färre barn haft karies, men nu när den brutits har vi mycket att vinna på att arbeta tillsammans. Genom att finnas här kan vi fånga upp hela familjer, säger Katharina Wretlind som också är projektledare för satsningen.

Forskning visar att barn som drabbas av hål i mjölktänderna i högre grad drabbas av sämre munhälsa – och en del andra sjukdomar - genom hela livet. Något man nu hoppas kunna ändra på genom att finnas på familjecentralerna för att bland annat kunna göra munhälsobedömningar och stärka matvanor.

– Det kan handla om att vi har middagar tillsammans där vi pratar mat, fysisk aktivitet och munhälsa. Här kan vi fånga upp hela familjer och vi ser gärna att man tar med far- och morföräldrar också. Barnen är utgångspunkten men vi når hela familjen och kan påverka hälsa i alla åldrar.

Idag har runt åtta procent av sexåringarna i Västra Götaland mer än fyra hål i sina mjölktänder. Men skillnaderna är stora och i vissa områden har drygt 30 % mer än fyra hål.

– Det kan bero på att man har fler tillfällen där man får söta drycker eller godis, men det är också förknippat med munhygienvanor. Här vill vi ge kunskapen för att göra hälsosamma val.

Hur länge pågår projektet?

– Först under 2017, men vi kan se att det finns ett starkt politiskt intresse så blir vi lyckosamma så kan det bli en utökning så att vi blir en del av familjecentralerna permanent, säger Katharina Wretlind.