Sanden och vattnet som sopades upp har analyserats för att identifiera förekomsten av föroreningar. Gummi och asfalt stod för mer än 90 procent av partiklarna. Foto: STEN-AKE STENBERG

Ny studie: Så hamnar göteborgarnas gummin i havet

Gatusopning är effektivt för att plocka upp mikroplast och gummipartiklar från gatorna. Men mer måste göras för att förhindra spridningen av mikroplaster i dagvattnet.

  • Publicerad 05:30, 2 nov 2018

Att mikroplast, gummi och asfaltspartiklar hamnar i dagvatten är ett stort problem. Partiklarna förs via vattendrag ut i havet där både djur och miljö påverkas negativt.

Läs också: GU-forskare: Här finns dolda mikroplasterna

Göteborgs Stad har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers gjort en studie där de undersökt förekomsten och spridningen av mikroplaster till Vitsippebäcken som rinner genom Botaniska Trädgården.

– Vi har utgått från gator vid Vitsippebäckens tillrinningsområde vid Sahlgrenska sjukhuset. Gatusopningsbilen har fått köra veckovis i området i stället för månadsvis som den brukar. Vi har gjort provtagning av gatusopningssand, gatusopningsvatten och dagvatten för att identifiera spridningsvägar och se förändring, säger Maria Aronsson, på trafikkontoret som har varit med i arbetet med studien.

Vad har ni sett för resultat?

– Gatusopningen var effektiv men vi såg ingen förbättring över tid. Det behövs mer kunskap för att kunna dra slutsatser om hur vi kan jobba vidare.

Studien visar att den största andelen partiklar, som genereras av mänsklig aktivitet, i gatumiljön inte är mikroplast utan partiklar från vägtrafik som exempelvis gummi.

Läs också: Konstgräs – ett miljöfarligt måste för klubbarna

Staden arbetar aktivt för att hitta nya typer av filtrering och andra lösningar för att minska förekomsten av mikroplaster och gummi i dagvattnet. Men även fordonsindustrin måste utvecklas.

– Man pratar mycket om elbilar, biobränslen och sådant. Det är bra, men däckproblematiken kvarstår, säger Maria Aronsson.

Finns det något vanliga göteborgare kan göra?

– Det är det vanliga i så fall  – att ställa bilen.

Nu fortsätter studien med provtagningar med en liten specialbyggd tvättmaskin som ska tvätta gatorna ännu bättre för att se vad det ger för resultat på dagvattnet.

Läs också: Inför Lucia: Glitterstopp i kommunen

Gummipartiklar

Slitage av bildäck ger upphov till 310 1 ton mikroplaster per år i Göteborg. Till detta kommer ytterligare 20 ton mikroplaster från slitage av vägmar - kering och 0,6 ton mikroplaster från polymermodifierad bitumen.

Källa: Trafikkontoret

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG