Bro. Den nya cykelbron är tänkt att gå från Packhuskajen till Lindholmen. Foto: Tommy Alven/ Mostphotos

Nya älvförbindelsen: Cykelbro för 900 miljoner

Cyklister och gående kan få en egen bro över älven. Den framtida gång- och cykelbron är tänkt att länka samman Packhuskajen och Lindholmen.

  • Publicerad 13:10, 19 dec 2020

En cykelbro bidrar till ett ökat hållbart resande och restidsvinster.

Parallellt med planerna på Lindholmförbindelsen pågår en utredning kring en ny gång- och cykelbro över älven mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj vid Lindholmen på Hisingssidan.

– Vi ser att en bro bidrar till ett ökat hållbart resande och restidsvinster för fotgängare och cyklister i centrala Göteborg, säger Emma Josefsson, samhällsplanerare, trafikkontoret.

Det handlar om en bro som har 6 till 7 meter segelfri höjd i stängt läge och är tänkt att avsätta minst fyra meter i bredd för gångtrafik och fyra meter för cyklister.

Villkoren för den tänkta gång- och cykelbron är att Lindholmsförbindelsen byggs som en högbro eller en tunnel, där det i dagsläget lutar åt det senare alternativet.

Kostnaden för bron beräknas till 900 miljoner kronor och den planeras stå klar senast 12 år efter ett beslut i kommunfullmäktige.

Tankar kring en ny cykelbro har funnits länge men först nu är man överens om placeringen.

Förslaget kommer att presenteras för politikerna i trafiknämnden i februari nästa år.

Bro eller tunnel över älven – nu kan allmänheten tycka till