Nya "Glasklockan" redo för inflytt

Under två år har det mörkgröna spegelhuset rest sig i centrala Göteborg. Nya Regionens hus, även kallad Glasklockan, har inga kontor – och nu är det dags för 1400 att flytta in.

  • Publicerad 11:30, 27 maj 2019

Lillemor Harnell, projektledare för Regionens hus. Foto: John Areblad

I dag, 27 maj, flyttar 700 regionanställda in i nybyggda Regionens hus vid Centralstationen. De kommande två måndagarna flyttar resten in. Sammanlagt ska 1400 personer, från 14 av regionens verksamheter, samlas i det 15 våningar höga huset.

– Hela byggprocessen har gått helt enligt plan och budgeten har hållits, säger Lillemor Harnell, projektledare för Regionens hus. 

Varför flyttar ni ihop?

– Vi samlokaliserar våra verksamheter som sitter på olika adresser i dag. Vi kommer att kunna dra nytta av varandras kompetenser och jobba över gränserna. Vi sparar också pengar på att sitta tillsammans, säger Lillemor Harnell.

Totalt lämnar regionen lokaler på ett 15-tal adresser i staden och de räknar med minskade hyreskostnader med över 33 miljoner per år.

Det nya huset består av två sammanhängande delar som i sin tur har byggts ihop med gamla Bergslagsbanans stationshus, även kallat "Vita huset", från 1800-talet – som också har rustats upp. Tomten ägs sedan tidigare av VGR och bygget har finansierats genom ett lån på en dryg miljard som ska betalas tillbaka på 31 år.

Planerna på att samla regionens administrativa personal i Göteborg på ett och samma ställe har diskuterats under många år, men först 2015 kom det politiska beslutet.

All administrativ personal flyttar inte med. Några verksamheter med mer operativa arbetsuppgifter kommer inte med, och i vissa flyttar bara delar av verksamheten till det nybyggda huset.

Nya Regionens hus har inga kontor. I stället har man valt ett arbetssätt med aktivitetsbaserade zoner.

– Det innebär att man inte har några fasta platser utan huset har olika miljöer som passar olika arbetsuppgifter. Det finns till exempel tysta zoner där det ska vara tyst som i ett bibliotek, sedan finns lugnare zoner med klassiska skrivbordsplatser och så finns samarbetszoner med mer liv och rörelse. Var man väljer att sitta beror helt enkelt på vad man har på agendan just då. Det kommer kräva att man planerar sin dag lite mer än nu, säger Lillemor Harnell.

Varför har ni valt det här arbetssättet?

– Vi är rörliga och vi kommer utnyttja beläggningen på ett mycket bättre sätt. Det främjar också hälsa och rörlighet och gör det lättare jobba över gränserna mellan olika verksamheter.

Det finns ju forskning som både stödjer och kritiserar det här arbetssättet, vad ser ni för risker?

– Vi har förberett våra hyresgäster under lång tid och haft dialog med cheferna. Det jag har fått ta del, oavsett var man jobbar, är att det kan vara lätt att försvinna i ett stort hus där man inte har sin fasta arbetsplats. Därför är det väldigt viktigt för cheferna att ha en tät avstämning med sina kollegor. "Worst case" finns också en risk att produktionen minskar eftersom det är ett väldigt socialt hus. Där gäller det också för cheferna att se till att man har tydliga mål och tät avstämning, säger Lillemor Harnell.

Vad händer med de anställdas personliga tillhörigheter och hjälpmedel?

– Alla medarbetare kommer att ha personliga skåp för förvaring. Sedan finns det så klart avdelningsförvaring för medarbetare med speciella behov.

Regionens eget institut för stressmedicin ska forska på arbetssättet i det nya huset och stötta chefer och medarbetare i utmaningar som kan dyka upp.

Lillemor Harnell berättar att de anställdas reaktioner på det aktivitetsbaserade arbetssättet har varit blandade.

– Det finns de som säger ”over my dead body”, sedan finns det de som tycker att det ska bli väldigt roligt. Det beror på var du har varit innan och vad du har för arbetsuppgifter. Vi lyssnar in oss och måste vara ödmjuka på hur människor hanterar förändring, säger Lillemor Harnell.

Om arbetssättet inte fungerar – kan ni ändra då?

– Det får vi hoppas att vi inte behöver göra med en gång. Men vi har de yttre måtten som begränsar oss. Självklart kan man modifiera möbler och säkerställa att en person får en viss plats om det krävs för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter, säger Lillemor Harnell

Miljöprofil

Huset är nominerat till certifieringen Miljöbyggnad guld som innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. När det gäller energianvändningen ligger VGR:s egna krav högre än certifieringens.

I miljöprofilen ingår att uppmuntra till kollektivt resande. Det finns inga parkeringsplatser och i garaget finns enbart ett fåtal bilplatser för en pool med miljöbilar och parkering för cyklar och elcyklar. Taket på låga delen av huset har solpaneler och 60 procent av alla möbler är återvunna från andra verksamheter.

Källa: VGR Fokus

Verksamheter som flyttar in

Film i Väst, Folktandvården, Habilitering & hälsa, Hälsan och Stressmedicin, Koncernkontoret inklusive delar av VGR IT, Kultur i Väst, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Regionservice, Revisionsenheten, Turistrådet i Västsverige, Västfastigheter och Västtrafik.

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se