Nya Hovås elever undervisas digitalt

När personalbristen i spåren av coronapandemin blev ett faktum gick 6-9-skolan Fenestra Nya Hovås över till distansundervisning. Men efter påsk tros eleverna vara tillbaka i klassrummen igen.

  • Publicerad 15:47, 3 apr 2020

Många av medarbetarna var sjuka eller hemma med sjuka barn och det fanns inga vikarier att tillgå. Det blir inte heller en kvalitetssäkrad undervisning med så många vikarier i omlopp

Än så länge finns inget regeringsbeslut om att stänga landets grundskolor. Ändå valde den privatägda 6-9-skolan Fenestra i Nya Hovås i förra veckan att gå över till fjärr- och distansundervisning. Anledningen: Personalbrist.

– Många av medarbetarna var sjuka eller hemma med sjuka barn och det fanns inga vikarier att tillgå. Det blir inte heller en kvalitetssäkrad undervisning med så många vikarier i omlopp, skriver skolans rektor Katja Brandt Persson i ett mail till Göteborg Direkt.

Digitala samlingar

Hon poängterar att skolan inte har stängt utan växlat om till fjärr- och distansundervisning, men att eleverna är välkomna att äta skollunch på skolan.

Man utgår från en gemensam mall med upprop, genomgångar och återsamlingar via datorn.

– Det kan vara att lyssna på lärarens genomgång, se en film eller läsa en text. Läraren är hela tiden närvarande och besvarar de frågor som kommer upp och ger feed back under lektionen.

Förälder tveksam

En förälder som Göteborg Direkt varit i kontakt med är tveksam till upplägget och skriver i ett meddelande:

”12-åringar sitter alltså hemma och har distansundervisning. Mest verkar väl lärare vara sjuka och många barn hålls hemma av föräldrar. Många tycker då att vikarier vore bra och att de elever som vill gå borde få gå i skolan.”

Katja Brandt Persson menar att undervisningen fungerat bra.

– Det har fungerat mycket bra och eleverna är mycket duktiga och disciplinerade. Vi har också haft föräldramöten på distans.

Tanken är att undervisningen ska återgå till klassrummen efter påsklovet, såvida det inte kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi är GBG

    Vi är GBG