Sticker ut. Den nya "termosen", som innehåller fjärrvärmevatten är placerad i Göteborgs hamninlopp, bredvid Rya kraftvärmeverk. Foto: Göteborgs energi

Nya landmärket: "Jättetermos" ska värma Göteborg

Vid plötsliga temperatursvängningar nedåt, när många samtidigt drar på elementen på högsta effekt, ska Göteborgs energis nya "termos" vara behjälplig för att säkra uppvärmningen.

  • Publicerad 16:10, 5 mar 2021

Chef. Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi. Foto: Pressbild

Göteborgs energis nya ackumulatortank är placerad i Göteborgs hamninlopp bredvid Rya kraftvärmeverk. Där sticker den upp, en 60 meter hög "termos" som totalt rymmer 22 miljoner liter fjärrvärmevatten.

Termosen ska användas vid exempelvis köldknäppar då behovet av fjärrvärme ökar snabbt under en kortare tid. När efterfrågan på värme plötsligt blir hög så kan termosen laddas ur och leverera 120 MW under cirka sju timmar. Det enligt ett pressmeddelande från Göteborgs energi.

– Med hjälp av ackumulatortanken kan effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen reduceras vilket skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna. Den bidrar också till minskade koldioxidutsläppen då vi kan undvika att starta upp spetsanläggningar. Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift kommer ackumulatortanken att bidra till lägre rörliga kostnader för värmeproduktionen, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi.

Termosen fylls på med vatten under varmare perioder när efterfrågan på värme är låg.

Byggandet av ackumulatortanken är en del av Göteborgs energis mål att inom några år endast använda förnybara eller återvunna källor i sitt fjärrvärmesystem.

Vi är GBG