MÄSSLING. Peter Ulleryd arbetar som biträdande smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen. Foto: Västra Götalandsregionen/Tommy Alvén

Nya mässlingutbrottet drabbar även vaccinerade

Hittills har åtta personer konstaterats ha mässling på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Några av dem har varit fullvaccinerade mot sjukdomen.

  • Publicerad 15:18, 27 dec 2017

– Ja, enstaka fall har varit fullvaccinerade, de har uppgett att de har fått två sprutor vaccin, säger Peter Ulleryd som är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Vi håller på att utreda hur många av de smittade det är. Alla vet inte hur många sprutor de har fått.

Det var den 10 december som det första fallet av mässling konstaterades på infektion på Östra sjukhuset. Sedan dess har ytterligare sju fall konstaterats på Sahlgrenska, det senaste på annandagen. Sjukhuset är i stabsläge för att vara redo för eventuellt nya fall och arbetar med att spåra de personer som kan ha utsatts för mässlingvirus.

Inget klart svar

– Mässling kan vara ruskig sjukdom, som kan ge allvarliga skador, även i ett land som Sverige, säger Peter Ulleryd.

Sjukdomen är väldigt smittsam och sprids bland annat genom luften. Den kan leda till följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation, som kan ge bestående skador eller, i värsta fall, leda till att man dör.

Sjukdomen är farligast för ovaccinerade spädbarn, gravida och för dem som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Men ingen går helt säker, inte ens de som redan har haft mässling eller är fullvaccinerade. Något som smittskyddsläkare Peter Ulleryd förklarar med komplicerad biologi.

– Är man fullvaccinerad är det mycket ovanligt att man smittas, säger han. Men att det kan hända beror bland annat på mässlingvirusets egenskaper, som varierar väldigt mellan olika stammar, och mängden virus man utsätts för. Vetenskapen har inget klart svar här.

Inga stora utbrott

Enligt Peter Ulleryd har de flesta som är födda innan 1960 redan haft mässling eftersom det är så pass smittsamt. De som är födda mellan 1960 och 1980 kan vara vaccinerade men från 1981 har alla barn, vars föräldrar har valt att vaccinera dem, vaccinerats mot mässling.

– I Sverige har vi ett fantastiskt läge där uppemot 98 procent av alla barn är fullvaccinerade mot mässling. Det är därför vi inte får stora utbrott i Sverige, säger Peter Ulleryd. Man har sett i länder där man har lika god vaccinationstäckning som i Sverige att flera av dem som insjuknar i mässling är fullvaccinerade, helt enkelt eftersom nästan alla är det.

Väldigt smittsamt

Av de åtta fall som hittills konstaterats på Sahlgrenska har majoriteten smittats i Sverige. De flesta fallen har kunnat knytas till det allra första konstaterade fallet av mässling. Eftersom inkubationstiden är upp till 18 dygn räknar smittskydd i Västra Götalandregionen nu med att smittorisken är över först 11 januari, med de fall de nu känner till.

– Man ska inte åka in till sjukhuset om man tror att man har fått mässling utan ringa 1177, säger Peter Ulleryd. Mässling är väldigt smittsamt och man vill inte ha den smittan i ett väntrum även om alla där är fullvaccinerade.

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Han tar över som konstnärlig ledare på Backa teater

Göteborgare, skådespelare och regissör Han har spelat teater som både praktikant och anställd skådespelare på Backa teater. Nu återvänder göteborgaren Lars Melin dit som konstnärlig ledare.söndag 28/6 16:10

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

Närings, -kultur- och föreningsliv måste stöttas i krisen

Debatt KD och C De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. måndag 29/6 15:41

KRÖNIKOR

Jernberg: "Hur kan krisen bli en möjlighet?"

Retorik. Kriser kan öppna upp för reflektion och eftertanke. Det ger oss en möjlighet att fundera över hur vi vill fortsätta med våra liv. onsdag 10/6 16:20

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11