MÄSSLING. Peter Ulleryd arbetar som biträdande smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen. Foto: Västra Götalandsregionen/Tommy Alvén

Nya mässlingutbrottet drabbar även vaccinerade

Hittills har åtta personer konstaterats ha mässling på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Några av dem har varit fullvaccinerade mot sjukdomen.

  • Publicerad 15:18, 27 dec 2017

– Ja, enstaka fall har varit fullvaccinerade, de har uppgett att de har fått två sprutor vaccin, säger Peter Ulleryd som är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Vi håller på att utreda hur många av de smittade det är. Alla vet inte hur många sprutor de har fått.

Det var den 10 december som det första fallet av mässling konstaterades på infektion på Östra sjukhuset. Sedan dess har ytterligare sju fall konstaterats på Sahlgrenska, det senaste på annandagen. Sjukhuset är i stabsläge för att vara redo för eventuellt nya fall och arbetar med att spåra de personer som kan ha utsatts för mässlingvirus.

Inget klart svar

– Mässling kan vara ruskig sjukdom, som kan ge allvarliga skador, även i ett land som Sverige, säger Peter Ulleryd.

Sjukdomen är väldigt smittsam och sprids bland annat genom luften. Den kan leda till följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation, som kan ge bestående skador eller, i värsta fall, leda till att man dör.

Sjukdomen är farligast för ovaccinerade spädbarn, gravida och för dem som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Men ingen går helt säker, inte ens de som redan har haft mässling eller är fullvaccinerade. Något som smittskyddsläkare Peter Ulleryd förklarar med komplicerad biologi.

– Är man fullvaccinerad är det mycket ovanligt att man smittas, säger han. Men att det kan hända beror bland annat på mässlingvirusets egenskaper, som varierar väldigt mellan olika stammar, och mängden virus man utsätts för. Vetenskapen har inget klart svar här.

Inga stora utbrott

Enligt Peter Ulleryd har de flesta som är födda innan 1960 redan haft mässling eftersom det är så pass smittsamt. De som är födda mellan 1960 och 1980 kan vara vaccinerade men från 1981 har alla barn, vars föräldrar har valt att vaccinera dem, vaccinerats mot mässling.

– I Sverige har vi ett fantastiskt läge där uppemot 98 procent av alla barn är fullvaccinerade mot mässling. Det är därför vi inte får stora utbrott i Sverige, säger Peter Ulleryd. Man har sett i länder där man har lika god vaccinationstäckning som i Sverige att flera av dem som insjuknar i mässling är fullvaccinerade, helt enkelt eftersom nästan alla är det.

Väldigt smittsamt

Av de åtta fall som hittills konstaterats på Sahlgrenska har majoriteten smittats i Sverige. De flesta fallen har kunnat knytas till det allra första konstaterade fallet av mässling. Eftersom inkubationstiden är upp till 18 dygn räknar smittskydd i Västra Götalandregionen nu med att smittorisken är över först 11 januari, med de fall de nu känner till.

– Man ska inte åka in till sjukhuset om man tror att man har fått mässling utan ringa 1177, säger Peter Ulleryd. Mässling är väldigt smittsamt och man vill inte ha den smittan i ett väntrum även om alla där är fullvaccinerade.

Göteborgsnöje

Filmen om Nationalteatern premiärvisas på filmfestivalen

Nöje Premiär. Extrainsatt i sista sekund. "Vi är barn av vår tid" har extrainsatts i Göteborgs filmfestivals program. Den 6 februari visas filmen, som därmed får världspremiär.tisdag 26/1 16:37

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20