Kännedom. Johan Kollén vet oftast precis vad Gustav behöver, även när han själv inte kan uttrycka det. Foto: Johanna Roos

Nya nämnden går 100 miljoner back

Trots autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning riskerar Gustav Forest att förlora sin personliga assistans. Familjens överklagan hamnar nu hos den nybildade nämnden för funktionsstöd – som redan från start går 100 miljoner kronor back.

  • Publicerad 11:00, 3 feb 2021

Åsa Hartzell, (M), är ordförande i Foto: Pressbild

18-åriga Gustav Forest från Påvelund riskerar att förlora sin personliga assistans – ett för honom livsviktigt stöd. Det berättade GöteborgDirekt om för en tid sedan.

Assistenterna möjliggör för hans milslånga promenader och cykelturer, som på grund av hans autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och tics är helt avgörande för hans välbefinnande.

Men stadsdelsnämnden bedömde att Gustavs hjälpbehov inte var av den omfattning som krävs.

Frida Österman, som är juridisk rådgivare på brukarkooperativet JAG, ser att avslag i ärenden likt Gustavs blir allt vanligare.

– Att kommuner och Försäkringskassan tolkar lag, rättspraxis och förarbeten fel är något vi möter ofta. Vi upplever också att det är svårt att hävda sin rätt i ärenden om personlig assistans. Det är en utveckling vi sett under lång tid, åratal och det är skamligt.

Minus i budget

Beslutet att avslå Gustavs begäran om personlig assistans fattades i december av stadsdelsnämnden i Västra Göteborg.

Faksimil GöteborgDirekt januari 2021

Efter omorganisationen av de politiska nämnderna landar nu familjens överklagan på den nybildade centraliserade nämnden för funktionsstöd.

Nämnden går redan med ett underskott på 100 miljoner kronor, något som Åsa Nilsen (Fi), 2:e vice ordförande, menar indirekt kan få konsekvenser för brukarna.

– Förvaltningen kommer nu ta fram förslag på nedskärningar under våren och jag har svårt att se hur det inte kommer att drabba brukarna. Det är sorgligt att den nya nämnden får börja med neddragningar, istället för att satsa på att utveckla Göteborgs funktionsrättspolitik. Ansvaret ligger helt och hållet på Alliansens nedskärningsbudget.

Gustav cyklar 20 mil i veckan för att klara vardagen

Enhetlig bedömning

Nämndens ordförande Åsa Hartzell (M) poängterar att 45 av de 100 miljonerna är avsatta som en buffert för oförutsedda utgifter.

Resterande underskott på 55 miljoner kronor ska man komma tillrätta med genom långsiktiga åtgärder, som att göra sig av med tomma lokaler, omfördela personal inom staden och jobba mer effektivt.

– Det ska inte påverka i slutledet mot brukaren. Den biten värnar vi allra mest om. Rätten till personlig assistans regleras av lagen och den måste vi följa.

En tanke med den nya nämnden är att få en mer enhetlig bedömning över hela staden.

– Grundlagen är densamma och det är grundbehovet som styr, men när det gäller mindre beslut kan det ha varit olika.

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Det gäller när du handlar av Amazon

Konsument Konsument Har du köpt ett padelracket från Amazon men varan är defekt? Cassandra Larsson reder ut vad som gäller. tisdag 23/2 16:42

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20