Nya sätt att rena vatten testas på Hisingen

Olja, metaller, miljögifter och inte minst mikroplaster från trafiken går rakt ut i Göteborgs vattendrag. Nu får staden bidrag från Naturvårdsverket för att testa nya reningsmetoder på Hisingen.

  • Publicerad 05:30, 18 aug 2020

Helén Galfi, dagvattenspecialist på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Foto: Göteborgs Stad

Ungefär 50 procent av all mikroplast i våra hav och vattendrag beräknas komma från trafik när gummipartiklar och plastpartiklar slits från däcken. Lägg där till andra skadliga föroreningar som olja och metaller som går rakt ut i naturen.

GU-forskare: Här finns dolda mikroplasterna

– Vid vissa vägar finns diken och dammar, men merparten av vägarna i stan har rännstensbrunnar som leder vattnet direkt till Göta älv eller ett annat vattendrag, säger Helén Galfi, dagvattenspecialist på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, i ett pressmeddelande.

Konstgräs – ett miljöfarligt måste för klubbarna

Nu får Göteborgs stad 2,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att testa två olika reningsmetoder. Den ena metoden är en filterbrunn vid ett så kallat kassettmagasin som fördröjer vattnet och förhindrar översvämningar samtidigt som filtret fångar upp föroreningarna. Den andra metoden är en nedsänkt regnträdgård som är en damm med växter där partiklarna i dagvattnet sedimenteras och fastnar. Båda projekten anläggs på den hårt trafikerade Litteraturgatan på Hisingen.

– Vi kommer att mäta halterna i både ingående och utgående vatten. Förhoppningen är att vi ska se vilken anläggning som bäst renar vattnet, säger Helén Galfi.

Ny studie: Så hamnar göteborgarnas gummin i havet

Vi är GBG