ÖKAR. Antal orosanmälningar ökar i hela Göteborg. Diagrammet visar antal anmälningar per stadsdel 2017 och 2018. För detaljer se faktaruta. Foto: Katja Kircher

Nya siffror: Orosanmälningarna ökar i hela Göteborg

Orosanmälningar i Göteborg blir allt fler. Totalt handlar det om en ökning på 12 procent. Den vanligaste orsaken är misstanke om våld inom familjen. Det visar nya siffrorna från 2018.

  • Publicerad 10:59, 2 mar 2019

Förra årets statistik kring antal orosanmälningar i Göteborg visar återigen en ökning. I hela staden handlar det om en ökning på omkring 12 procent.

Att antal orosanmälningar ökar är inget nytt eller unikt. Orosanmälningarna har ökat konstant i hela Göteborg sedan år 2013 och det ökade inflödet har uppmärksammats av såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.

– Trenden anses finnas i hela landet. Möjliga förklaringar som ofta nämns är att det numera är fler personer som anmäler misstanke om att barn far illa på grund av att de utsätts för våld, vilket i sin tur kan bero på skärpta regler år 2014, säger planeringsledare Britta Timan, Stadsledningskontoret, avdelningen för individ och familjeomsorg samt funktionshinder, folkhälsa.

En annan möjlig förklaring till ökningen är ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst och exempelvis skola och polis eller att uppmärksamheten har ökat kring barn som har blivit utsatta för våld.

Angered sticker ut

Angered är stadsdelen som får in flest anmälningar inom Göteborgs kommun. Noterbart är att det bor fler barn där än i många andra stadsdelar men anmälningarna är ändå fler i förhållande till antal barn.

Bara på ett år handlar det om drygt 1 000 fler ärenden, en ökning på omkring 30 procent från 2017. Camilla Hesselroth, områdeschef, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder i Angered har tidigare sagt till Göteborg Direkt att ökningen troligtvis beror just på en ökad kunskap inom skola och förskola.  

Orosanmälningar ökar dramatiskt

– Det har inte hänt något specifikt i stadsdelen, utan det handlar mer om att informationen och kunskapen har ökat och att personal i skolor och förskolor har blivit bättre på att anmäla. Ökningen i Angered sticker nog inte ut om man tittar på hela staden, säger hon.

Våld vanligaste orsaken

Antal orosanmälningar har ökat i alla stadsdelar och den vanligaste orsaken är misstanke om våld inom familjen. Efter Angered hamnar Lundby med en ökning på drygt 16 procent. Därefter kommer Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda där båda stadsdelarna har en ökning på omkring 10 procent.

I Västra Göteborg är ökningen lägst med cirka 1,5 procent vilket motsvarar 20 stycken fler anmälningar än föregående år.

Större kartläggning på gång

Socialstyrelsen kommer under 2019 påbörja en förstudie kring kartläggning och analys av anmälningar om barn som far illa som en del i regeringsuppdraget gällande insatser för att främja kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Antal orosanmälningar 2018 och 2017 per stadsdel

Angered - 2017: 3 144  2018: 4 151 Ökning i procent: 32 %

Askim‐Frölunda‐ Högsbo - 2017: 1 509 2018: 1 579 Ökning i procent: 4,6 %

Centrum - 2017: 849 2018: 933 Ökning i procent: 9,8 %

Norra Hisingen - 2017: 1652 2018: 1723 Ökning i procent: 4,3 %

Majorna‐Linné - 2017: 1 090 2018: 1 168 Ökning i procent: 7,2 %

Lundby - 2017: 1 234 2018: 1436 Ökning i procent: 16,4 %

Västra Göteborg - 2017: 1316  2018: 1 336 Ökning i procent: 1,5 %

Västra Hisingen - 2017: 1 892  2018: 1 962 Ökning i procent: 3,7 %

Örgryte‐Härlanda - 2017: 1 156  2018: 1 275 Ökning i procent: 10,3 %

Östra Göteborg - 2017: 2 415  2018: 2 660 Ökning i procent: 10,1 %

Totalt i Göteborg: 2017: 16 257 2018: 18 224 Ökning i procent: 12,2 %

Källa: Göteborg Stad och Aktualiseringar till socialtjänsten - En kartläggning av aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Tjörn.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG