SORGETÅG. Tåget genom Haga i somras. Foto: Claes Jansson

Nya sorgetåg mot renovräkningar i Annedal

Renoveringarna på Carl Grimbergsgatan har kommit att handla om semantik. Hur Robert Dixons Stiftelses stadgar ska tolkas. Nu anordnas ett nytt sorgetåg mot hyreshöjningarna.

  • Publicerad 06:00, 9 mar 2019

I augusti anordnade nätverket Carl Grimbergsgatan ett sorgetåg mot de planerade hyresvåningarna i deras lägenheter i Annedal.

Ett sorgetåg mot renovräkningar i centrum

De planerade renoveringarna av fastigheterna innebär hyreshöjningar på mellan 40 och 60 procent. Flera hyresgäster känner att de inte kommer har råd att bo kvar.

Idag, 9 mars, ska Nätverket Carl Grimbergsgatan anordna ett nytt sorgetåg.

– Vi ska göra ungefär som sist. Vi samlas svartklädda på Haga Kyrkoplan. Sedan går vi i tystnad över Sprängkullsgatan, Haga Nygata fram till kvarteret Fänriken där vi stannar och har en ceremoni innan vi går samma väg tillbaka. Tanken är att vi ska ha sådana här manifestationer en gång i månaden under våren om vi orkar, säger Eva, en av hyresgästerna.

Hon är pensionär och en av dem som berörs av hyreshöjningarna.

– Jag har inte råd att bok kvar, jag måste flytta. De flesta här är inte några höginkomsttagare, säger hon.

Att lägenheterna är eftersatta och i behov av renovering håller hon med om.

– Vi vänder oss inte mot att de ska renovera med stambyte och yttervägg, för det behövs, men man kan göra det på ett varsamt sätt, miljöanpassat. Man ska inte slänga ut fungerande saker bara för att det ska vara nytt, det är inte okej att göra så.

Ägaren av husen, Robert Dicksons Stiftelse, ska tillhandahålla bra bostäder till billiga villkor åt mindre bemedlade arbetare. Så står det i stiftelsens stadgar och det är dem som blivit fokus i diskussionen.  

Efter att Stiftelsen gjort en nytolkning av stadgarna anmäldes dem av hyresgästerna. Länsstyrelsen, vars uppgift är att bevaka att stiftelser följer sina stadgar, gav Robert Dicksons Stiftelse bakläxa.

Länsstyrelsen ryter ifrån mot hyreshöjningar

Länsstyrelsen menar att formuleringarna ”mindre bemedlad” och ”billiga villkor” är nyckelord i stadgarna.

– Stadgarna skrevs i mitten av 1800-talet. Det är inte helt enkelt att tolka dessa i dagens samhälle. När man tittar på stadgarna kan man inte plocka ut enstaka ord, som exempelvis ”mindre bemedlad”. Man måste titta på hela ändamålsparagrafen, exempelvis att det ska vara företrädelsevis gifta personer och att byggnation skall fortgå så länge behovet finns. Man kan inte plocka ut två ord och strunta i resten. Stadgarna ska läsas i sin helhet, säger Mikael Jansson, VD på Robert Dicksons Stiftelse.

Stiftelsen har överklagat Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten som ska komma med sitt avgörande under våren, ärendet gäller tolkning av stiftelsens stadgar.

När det gäller hyressättningen på Carl Grimbergsgatan kommer denna att förhandlas med hyresgästföreningen alternativt avgöras i hyresnämnden genom en bruksvärdesprövning. Stiftelsen har ansökt om godkännande av förbättringsarbeten till hyresnämnden, förhandling är utsatt till den 3 april.

Mikael Jansson menar att man inte ska stirra sig blind på hyreshöjningen utan i stället titta på vilken nivå man utgår ifrån.

– Man får ju också kolla på vad jämförbara lägenheter i närområdet betalar, säger han.

Varför erbjuder ni inte olika nivåer på renoveringarna, så fler har råd att bo kvar?

– Vi har erbjudit två olika nivåer, exempelvis med värmegolv eller inte, klinker eller plastmatta och så vidare.

Vad har du att säga till de som är oroliga?

– Vi försöker ha dialog. Om någon känner oro så får de kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Det kan vara svårt att omplacera om man har väldigt begränsade kriterier, om man exempelvis bara vill bo i Haga. Vi har fastigheter i hela staden och försöker hjälpa så gott det går, säger Mikael Jansson.

Utdrag ur ändamålsparagrafen

Till förmån för arbetsklassen i Göteborg och Carl Johans församling gifna medel, har till ändamål att bidraga till befodrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilka ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda välförsedda byggnader, som mot billiga vilkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk, hvarförutom sagda tillgångar äfven må till någon del användas till sådan inrättningar som i öfrigt afse arbetarklassen förmån.  

Fakta

Stiftelsehusen i Annedal består av 82 lägenheter, varav 60 ettor, 20 tvåor och 2 treor. Här bor cirka 100 hyresgäster, flertalet ensamhushåll. Husen byggdes i slutet av 1800-talet och ägdes en period av Göta Lejon som byggde om dem år 1972. Perioden 1976-1996 ägdes husen av Bostadsbolaget, varefter Stiftelsen återköpte husen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG