NY VÄG. Följ skyltningen. Det är Trafik Göteborgs råd när det kommer till alla trafikförändringar i Göteborg. Foto: Trafik Göteborg

Nya trafikförändringar vid Centralenområdet

Området kring Centralstationen är inte heller förskonat från trafikförändringar under 2020. Den största förändringen sker i april med en ny väg till Nils Ericsonterminalen.

  • Publicerad 05:27, 27 jan 2020

Västlänken, Hisingsbron, Platinan och sänkningen av E45. Området kring Centralstationen är ett stort pussel, inte minst när det kommer till trafikomläggningar.

Under 2020 fortsätter projekten och således väntar även nya förändringar för alla trafikslag.

Korsvägen: All trafik leds om på nytt

En stor förändring gäller vägen till och från Nordstans parkeringshus. I mars flyttas vägen till en sträckning under Götaälvbron. Detta på grund av att arbetet med Hisingsbrons kollektivtrafikramper kräver mer utrymme. Förändringen innebär att ett körfält på Södra Sjöfarten försvinner vilket minskar framkomligheten från bland annat Götaälvbron.

Busschaufförernas oro: Genande bilister vid centralen

Nästa stora förändring sker i april. Då flyttas vägen till och från Centralstationens korttidsparkering, vid Nils Ericsonterminalen. I stället för att köra via rondellen vid Regionens Hus leds trafiken via en ny väg som sträcker sig via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Detta görs på grund av att Västlänken behöver utöka sitt arbetsområde. Den som ska hämta eller lämna på Nils Ericsonterminalen får med andra ord en lite längre körväg.

I sommar påbörjas även ledningsarbeten på Nils Ericsongatan vilket kommer att påverka all trafik i området.

Då kan du premiäråka Göteborgs nya tunnel

En positiv förändring är att delar av Falutorgsmotet, vid gamla Gasklockan, öppnar för trafik i sommar. Det innebär att Gullbergsvassområdet får en ny in- och utfart vilket ska göra trafiken i området mindre störningskänslig.

Rekommendationer

• Planera din resa – din vanliga väg kanske inte fungerar som förr.

• Ska du in till Göteborg – om du har möjlighet att cykla eller åka kollektivt är det bra.

• När du använder bilen – tänk på att det kommer att bli extra trångt i rusningstrafiken.

• Ska du köra bil till andra sidan av Göteborg – kör runt staden, på lederna.

• Ta del av trafiknyheter och realtidsinformation, till exempel Trafiken minut för minut på goteborgdirekt.se

Visa merVisa mindre