Orolig. Kerstin Olsson, som genom ett nätverk stöttar Askims nyanlända, är orolig för konsekvenserna när barnfamiljer tvingas flytta utan att ha någonstans att ta vägen. Foto: Johanna Roos

Står tomma. Flera av de 54 temporära lägenheterna på Askims Strandväg står nu tomma efter att de första familjerna flyttat ut. Foto: Johanna Roos

Nyanlända riskerar hemlöshet när kontrakten löper ut

När de tillfälliga bostadskontrakten för omkring 100 nyanlända familjer i Göteborg löper ut i år riskerar många akut hemlöshet. "Ekvationen går inte ihop eftersom bostadskön är längre än kontrakten", menar en boende i de temporära lägenheterna på Askims strandväg.

  • Publicerad 05:30, 23 aug 2021

Vi gör ganska mycket för att ingen ska hamna i kläm, men måste förhålla oss till lagstiftningen.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Under sommaren har de första nyanlända familjerna fått lämna sina så kallade genomgångslägenheter på Askims strandväg och för flera av dem är framtiden fortfarande oviss.

– En familj har fått flytta runt på vandrarhem i väntan på ett nytt tillfälligt boende. Det blir en väldigt svår situation, framför allt för barnen och samtidigt en ännu större kostnad för samhället, menar askimsbon Kerstin Olsson, som stöttar ortens nyanlända.

Chalmersforskare sågar bosättningslagen

Svarta marknaden

En boende som GöteborgDirekt pratat med har fortfarande ett år kvar, men oroar sig redan.

– Eftersom jag under de första åren i Sverige placerades i en annan kommun kommer det dröja flera år innan jag kommer fram i bostadskön.

Hen menar att den kommunala bostadskön på i snitt 6,5 år rimmar dåligt med de tillfälliga kontrakten på fyra eller fem år.

– Finns det inget lagligt alternativ är risken stor att man tvingas söka sig till den svarta bostadsmarknaden. Jag vill inte göra det, men jag kanske måste.

Då löper kontrakten i Askimsviken ut

Politiskt beslut

Enligt Thomas Martinsson, enhetschef på bostadsenheten på fastighetskontoret, har man från tjänstemannasidan tidigare lyft problematiken.

– Det är helt enkelt ett politiskt beslut. Fastighetskontoret har lyft fram att alla inte kommer att få löst det på egen hand, även om hyfsat många ändå lyckats.

Genom ett gemensamt projekt mellan socialförvaltningarna, fastighetskontoret och AB Framtiden ska man nu möjliggöra för ytterligare 18 månaders tillfälligt boende, med förutsättningen att man först ska ha blivit bostadslös.

Hänvisar till lagstiftningen

Anledningen till att hushållen inte kan få bo kvar i sina befintliga genomgångslägenheter, menar fastighetsnämndens ordförande Mats Ahdrian (KD), är att besittningsskyddet träder in efter fem år.

– Alla som jobbar med juridiken kring de här frågorna avråder från att förlänga en dag över de här fem åren. Vi gör ganska mycket för att ingen ska hamna i kläm, men måste förhålla oss till lagstiftningen.

Totalt rör det sig om runt 1 300 hushåll i Göteborg som under en fyraårsperiod kommer att behöva lämna sina tillfälliga bostäder.

– Det är lite problem när man tvingas flytta och inte har någon bostad, men det gäller även för den som separerar eller flyttar hemifrån. Det stora problemet är bostadsbristen och därför är det viktigaste att driva upp bostadsbyggandet.

Tillfälligt bygglov. Genomgångsbostäderna på Askims Strandväg kommer så småningom att rivas. Foto: Johanna Roos

Bosättningslagen

Bosättningslagen infördes den 1 mars 2016 (2016:38).

Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Nyanlända barnfamiljer med uppehållstillstånd som placeras i Göteborg får bo högst fem år i en så kallad genomgångslägenhet.

Under en fyraårsperiod kommer omkring 1300 hushåll i Göteborg behöva lämna sina tillfälliga bostäder.

I år ska de första 100 familjerna lämna sina bostäder med start i juni.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG