ERÖVRAR SPRÅKET. En volontär hjälper en elev under en skrivövning på Berättarministeriet. Foto: Berättarministeriet

Nytt miljonstöd till Berättarministeriet

Berättarministeriet har hjälpt omkring 3 000 elever i nordöstra Göteborg att läsa och skriva sedan starten 2017. Nu får verksamheten två miljoner kronor och fortsatt stöd från Stenastiftelsen.

  • Publicerad 16:11, 9 jan 2020

Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället.

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare. Foto: Berättarministeriet

Berättarministeriets utbildningscenter i Gamlestaden slog upp portarna hösten 2017 med syfte att stötta lärare och elever i socioekonomiskt svagare områden.

Berättarministeriet ska ge nycklar till språket

Sedan starten har Berättarministeriet hjälpt omkring 3000 elever att läsa och skriva och gett stöd åt 325 lärare i Angered och Östra Göteborg.

Nu donerar Stenastiftelsen två miljoner kronor till organisationen.

– Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare i ett pressutskick.

Galaktiskt stormöte på Gamlestads torg

Berättarministeriet jobbar för att alla barn och unga i Sverige ska kunna hantera språket och på så sätt kunna delta i samhällslivet. Stiftelsen är verksam i flera förorter i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg.

– Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.

Kommunens bokgåva till 6500 barn

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet, grundat 2011, är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Stiftelsen är en riktad insats för elever och lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheten driver utbildningscenter för barn och unga, med stort fokus på stöd till lärare i årskurserna 2 till 5, bland annat genom nya lärandemiljöer samt genom utveckling av pedagogiska, kostnadsfria och kreativa läromedel förankrade i läroplanen.
Läs mer: www.berattarministeriet.se

Visa merVisa mindre

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996  har t o m år 2019 beslut fattats om utdelning av drygt 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149 stipendiater inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag.

Läs mer: www.stenastiftelsen.se

Visa merVisa mindre