PLANEN. Visionsbild över stadsutvecklingen av Heden och Smålandsgatan. Foto: Göteborgs stad

Nytt polishus får studenter vägg i vägg

I parken framför nuvarande polishuset planeras ett nytt polishus på 16 våningar. Närmsta granne blir ett nytt studentboende med 120 lägenheter.

  • Publicerad 05:45, 27 dec 2020

Ytan mellan polishuset på Ernst Fontells plats och bort till Ullevi tennis ska förtätas med ett nytt polishus, studentboende, kontor och andra verksamheter. Det är Göteborgs stads plan och på byggnadsnämndens sista möte för året gav politikerna grönt ljus för att detaljplanen ska gå ut på samråd i början av 2021.

Redan nu har polisen vuxit ur sina befintliga lokaler och de kommande åren väntas behovet öka ytterligare med fler poliser till Göteborg. Det innebär att det befintliga polishuset ska kompletteras med ytterligare en byggnad på 30 000 kvadratmeter fördelat på 16 våningar mitt emot Ullevi.

– Det är jättekul att vi kommer framåt och får möjlighet till jättestora nyinvesteringar för polisens verksamhet och att det koncentreras till Göteborg. Det är oerhört viktigt för den framtida tryggheten i Göteborg, säger Martin Wannholt (D) ledamot i byggnadsnämnden.

Vägg i vägg med det nya polishuset planeras ett studentboende med 120 lägenheter.

– Det blir också ett välbehövligt tillskott av studentbostäder, speciellt i den här centrala delen av stan, säger Johan Zandin (V), andre vice ordförande i byggnadsnämnden.  

Polishuset är ett skyddsobjekt och för området bedöms en förhöjd hotbild.

– Säkerhetsfrågan är väldigt viktig. Vi ser att förslaget kan vara genomförbart utifrån de säkerhetskrav som finns. Det handlar bland annat om hur man hanterar fönster och så vidare. Polisen är med i dialogen, säger Frida Kjäll på stadsbyggnadskontoret.

Ytterligare en säkerhetsutmaning är Gamla Ullevis utrymning av supportrar, inte minst vid högriskmatcher.

Ullevi tennis får nya lokaler som byggs in i ett upp till tolv våningar högt hus för kontor och lägenheter. Enligt planförslaget finns viss risk för att delar av gräsplanen på Gamla Ullevi skuggas vissa tider på dagen.

– Det handlar om en relativt liten skuggning. Men vi jobbar vidare med frågan, säger Frida Kjäll.

Vägen framåt

Planerna är än så länge i sin linda. Ett antagande bedöms till sommaren 2022. Ambitionen är att de första studenterna ska kunna flytta in någon gång under 2024 eller 2025 och att polishuset ska stå klart någon gång mellan 2025 oh 2028.