Planer. Med en ny tvärförbindelse i Torslanda hoppas Göteborgs stad kunna minska bilköerna. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Nytt steg framåt för planerna om tvärförbindelse

Ny bebyggelse och ökad biltrafik har gjort att många höjt rösten om en ny tvärförbindelse i Torslanda. 7 september ska planerna ut på samråd.

  • Publicerad 11:30, 3 sep 2022

I flera år har planen på en ny tvärförbindelse i Torslanda varit på tapeten. Tanken med den nya vägen är bland annat att lätta upp biltrafiken och förenkla framkomligheten för räddningstjänsten och andra utryckningsfordon.

Ny bebyggelse, men en infrastruktur som inte hängt med, anses vara förklaringen till bilköerna.

– Många bilister upplever att det är särskilt besvärligt på mornarna och eftermiddagarna. Det blir även svårt för kollektivtrafiken att ta sig fram. Bussarna fastnar i samma kö, har Sirpa Antti-Hilli, handläggare på Stadsbyggnadskontoret, sagt i en tidigare intervju med GöteborgDirekt.

Nu ska bilköerna från Torslanda lösas

Efter att ha utrett flera olika alternativa sträckningar så har trafikkontoret landat i ett förslag som bedöms som mest lämpat. Nämligen en ny väg för motortrafikanter samt cyklister och gångare mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet.

Tyck till om planerna

Går allt enligt kommunens planer ska befintlig väg i Bulyckeområdet byggas ut och få bättre standard, samtligt som man använder oexploaterad naturmark för att bygga ut den del av tvärförbindelsen som ännu inte existerar.

Nu ska detaljplanen för den nya tvärförbindelsen i Lilleby och Syrhåla ut på samråd med start 7 september. Det innebär att allmänheten kan ta del av planerna, men framför allt få chans att komma med synpunkter på planerna.

Samrådstiden tar slut den 18 oktober.

Vi är GBG