Samverkan. Just nu pågår ett samarbete mellan Bo Bra 2.0 och Röhsska museet.

Nytt trygghetsavtal i Biskopsgården

Målet är att Biskopsgården ska strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden. Nu steppas trygghetsarbetet upp genom ett nytt avtal. Bo Bra 2.0.

  • Publicerad 08:00, 2 jul 2022

Vi får ett mer formaliserat partnerskap och kan locka ännu fler att medverka.

Sedan trettio år tillbaka samverkar bostadsbolagen i Biskopsgården med socialförvaltningen Hisingen under rubriken Bo Bra i Biskopsgården. Aktörerna står bland annat bakom de trygghetsvandringar som genomförts i området genom åren.

Nu är tanken att trygghetsarbetet ska steppas upp. Ett så kallat BID-avtal, Buisness Improvement District, har slutits mellan fastighetsägarna och socialförvaltningen, vilket ska ersätta det gamla Bo Bra i Biskopsgården.

Det nya namnet på samverkansprojektet är Bo Bra 2.0.

– Genom ett avtal för platssamverkan får vi ett mer formaliserat partnerskap och kan locka ännu fler att medverka, säger Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget i ett pressmeddelande.

Mätas och följas upp

Ambitionen med nystarten är att en stor vikt ska läggas på mätbarhet och uppföljning av olika projekt. och i höst ska ett nätverk av analytiker från allmännyttan och socialförvaltningen träffas på nytt. Vilka satsningar har gjort någon skillnad i människors bo?

Bostadsbolaget leder satsningen för allmännyttans räkning och stärker sin närvaro i området genom att flytta distriktskontoret från Ramberget till Biskopsgården.

– Efter sommaren kommer parterna tillsammans bygga en vision och ett starkt varumärke både för samarbetet och för hela Biskopsgårdens utveckling, säger Kicki Björklund.

Vi är GBG