Hälsofarligt. Förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen har upptäckts i området kring Norgårdsberget på Öckerö. Foto: Lasse Wallén

Öckerös giftlarm: Vistas inte här med barn

Förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen har upptäckts i området kring Norgårdsberget på Öckerö. Nu rekommenderar kommunen öborna att endast dricka kommunalt vatten, inte vistas med barn runt fyren och inte elda i området.

  • Publicerad 11:50, 16 maj 2019

Det var i samband med detaljplanarbetet kring Norra Brevik som en miljöteknisk undersökning av marken genomfördes. Undersökningen som även omfattade området kring Norgårdsberget, visar på förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen i området.

Det meddelar Öckerö kommun på sin webbsida:

Undersökningen visar:

- att det finns förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen i området. Främst dioxin och metaller.

- att det sannolikt även gäller bebyggda fastigheter i området.

- att förbränning av miljöfarligt material på Norgårdsberget (askan) sannolikt är orsak till föroreningarna.

- att föroreningar sprids via luft och vatten. I närliggande områden nedanför berget är det troligt att föroreningar spritts främst via dagvattenavrinning från berget (fyrplatsen)

- att även om eldning sker med rena massor i området, frigör upphettning av marken befintliga föroreningar.

Väntar på utredning

När Göteborg Direkt kontaktar kommunen vill ingen uttala sig om hur allvarlig situationen är eller vilka konsekvenser och risker fynden innebär, innan en fördjupad utredning är klar.

Istället hänvisar de till webbsidan och rekommenderar invånarna:

- att endast använda kommunalt vatten i området

- att inte vistas med småbarn i området runt fyrplatsen

- att inte elda ytterligare i området

”Vi kan i dagsläge inte utesluta att det gäller fler fyrplatser i kommunen.”, skriver Öckerö kommun.

Dioxiner

Dioxiner (och PCB) är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön.

Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor, samt vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

PCB är industrikemikalier som användes inom många områden, till exempel i transformatorer och fogmassor i hus, innan de förbjöds på 1970-talet.

Risken beror inte bara på hur farligt ett ämne är, utan även på hur mycket man får i sig av det. Vissa grupper kan också vara mer känsliga, till exempel små barn.

Källa: Livsmedelsverket.se

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57