Odlare tvingas bort från Hallonbacken

I tre års tid har medlemmarna i Utby odlarförening kämpat för att deras odlingar på Hallonbacken ska få vara kvar. Nu står det klart att odlingarna ska bort, samtidigt som hoppet om en ersättningsplats har tänts.

  • Publicerad 05:30, 11 okt 2021

Det är först efter att vi börjat höra av oss till politiker som vi har fått lite respons när det gäller en ersättningsplats.

Under pandemin har odlingsintresset skjutit i höjden och innan sommaren kunde GöteborgDirekt rapportera att hela 700 göteborgare stod i kö till en odlingslott.

– Även i vår förening har vi märkt av den trenden. Just nu har vi ett 30-tal personer på tur för att få en lott, säger Susanne Carlsson Brodén, ordförande Utby odlarförening.

Guide: Hitta vägen till din lott i Göteborg

Trots det stora intresset har flera odlingsföreningar fått se sina arrendeavtal med Göteborgs stad avslutade de senaste åren.

Samma år som Utby Odlarförening fick information om att deras kontrakt skulle löpa ut sa Göteborgs stad upp arrendet med Lärjeholms och Solgläntans odlarförening mitt emot Alelyckan. Innan dess har odlingslotterna vid Bellevuerondellen fått ge vika för nybyggnation.

Planerna för Hallonbacken är att det ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende på platsen.

– Sedan vi fick beskedet om att vårt arrendeavtal skulle upphöra har vi försökt att bestrida det och komma med alternativa lösningar. Vårt förslag var bland annat att odlingarna skulle kunna bli en del av det nya boendets utemiljö, men det blev ett nej, säger Susanne Carlsson Brodén och fortsätter:

– Då frågade vi istället om vi kunde få en ersättningsplats, men svaret då var att det inte finns någon plats i hela Utby.

Här byggs 100 nya lägenheter – för äldre

Inom Göteborgs stad finns projektet Stadsnära odling som syftar till att utveckla nya och befintliga odlings- och koloniområden. Med tanke på det samt det stora intresset för odling som göteborgarna uppvisat har medlemmarna i Utby odlarförening svårt att förstå hur man kan välja att helt ta bort Hallonbacken.

– Vi lever på hoppet att det ska lösa sig med en ersättningsplats, men det är samtidigt en sorg att området ska försvinna, menar Yvette Ottervad.

Efter att odlingsentusiasterna i föreningen har börjat höra av sig till politiker och pressat på, har frågan om ersättningsplats till odlarna återaktualiserats.

I veckan fick styrelsen information om att Fastighetskontoret håller på att undersöka två möjliga fortsättningsområden i närheten.

Hallonbacken

• Hallonbacken har fått sitt namn för att man på 1940-talet hade kommersiell hallonodling på platsen. Fortfarande finns det praktfulla hallonbuskar mellan odlingslotterna som vittnar om platsens historia.

• Efter att privatpersoner hyrt odlingsmark direkt av kommunen bildades Utby odlarförening på 1990-talet.

• I dag består området av 32 odlingslotter som sköts av en eller flera personer. Föreningen uppskattar att runt ett hundratal har glädje av odlingslotterna.

Visa merVisa mindre

Stadsnära Odling är ett politiskt uppdrag som fastighetskontoret har arbetat med sedan 2012. Det är en viktig del i ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling. Stadsnära Odling skapar biologisk mångfald, rekreation, sociala mötesplatser, trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad mat framställd genom ekologiska principer.

Fastighetskontoret har genom Stadsnära Odling sex stycken inriktningsområden:

• Utveckla nya och befintliga odlings- och koloniområden i Göteborgs stad
• Skapa samverkan med andra aktörer för att främja samarbete och utveckling inom området Stadsnära Odling
• Odling i nyproduktion
• Kommunikation och kunskapsspridning
• Bidragsgivning till föreningar
• Utveckla stadens jordbruksmark mot ekologisk matproduktion

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre