I regionen är det vara i Göteborg som passagerarna inte stiger på genom framdörrarna, menar Västtrafik. Men nu ska det bli ändring på det.

Nya riktlinjer innebär att även göteborgare framöver ska gå på fram, visa biljett och stiga av där bak. Först ut är expressbusslinjerna.

Anledningen uppges dels vara att det blir ett bättre flöde i bussen dels att det får fler att köpa biljett.

– När resenärer går på genom framdörren kan föraren ge bättre service och kontrollera biljetter. Det uppmuntrar fler till att göra rätt för sig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik i ett pressmeddelande. 

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/kontrollantilskan-klagomalen-till-vasttrafik-okar/reptlv!unhYbEGqUqpxkh1055AZ1w/

Värdar ska stötta

Innan förändringen träder i kraft ska biljettmaskiner vara på plats, utbildning ska hållas med förare och bussarna ska skyltas så att resenärer vet vad som gäller.

Det kommer även att finnas värdar ute i trafiken för att stötta förare och resenärer.

– Vi har ett tätt samarbete med trafikbolagen och tar med oss goda erfarenheter från vårt arbete i övriga regionen. Vi hoppas och tror att resenärer och förare kommer att uppleva förändringen som smidig, säger Maria Björner Brauer.

Gäller inte alla busslinjer

Busslinjerna 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60 plus alla spårvagnslinjer är undantagna från den nya regeln och kommer tills vidare att ha påstigning genom alla dörrar.

Dessa linjer körs ofta av längre bussar och går med täta turer i centrala Göteborg. Endast påstigning fram skulle innebära att de skulle behöva stanna för länge på varje hållplats.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/forandringar-i-kollektivtrafiken-pa-gang/repudl!@sIqNMjQmrr8Fp4QLfq4LQ/