Miljöfara. Enligt rapport har fåglar med olja på fjädrarna observerats efter utsläppet förra veckan. Foto: Öckerö kommun

Omfattande saneringsarbete efter oljeutsläppet

Ett omfattande saneringsarbete väntas pågå veckan ut efter att ett oljeutsläpp upptäckts på flera öar i norra skärgården. "Har varit ganska svårarbetat" säger Louise Nordenberg Cena, kommunikatör på Öckerö kommun.

  • Publicerad 14:47, 19 apr 2022

Förra veckan skedde ett omfattande utsläpp av lågsvavlig olja utanför Vinga. Utsläppet skedde när ett ankrat fartyg skulle fylla på sin tank med olja.

Oljan flöt norrut och dagen efter utsläppet, på skärtorsdagen, syntes spår av oljan i flera vikar längst västra Öckerö.

Sedan dess har ett arbete pågått med att sanera klipporna och vattnet.

– I dag, tisdag, har vi från Öckerö kommun 20 personer som är ute och sanerar på öarna. Än så länge har vi plockat upp åtta tusen liter olja, men det inkluderar tång, säckar och annat material, berättar Louise Nordenberg Cena, kommunikatör Öckerö kommun.

Förutom Öckerö har den utsläppta oljan observerats på Hönö, Hälsö och Rörö i den norra skärgården. Louise Nordenberg Cena berättar att det inte finns någon prognos i nuläget hur lång tid saneringsarbetet kommer att ta.

– Vi är beredda på att det kommer att fortsätta veckan ut, men läget kan förändras, säger hon och fortsätter:

– Arbetet med att sanera har varit ganska svårarbetat. Olja sjunker vid vissa temperaturer och kommer upp till ytan när efter ett tag. Så även fast man redan sanerat på ett ställe så kan man hitta ny olja dagen efter på samma plats.

Allmänheten kan hjälpa till

Öckerö kommun och Göteborgs stad har båda gått ut med information om hur allmänheten kan hjälpa till i saneringsarbetet.

Främst vill man att personer som rör sig i Göteborgs skärgård eller längst Bohuskusten använder Västkuststiftelsens app Strandstädarkartan för att rapportera in om man ser olja och var någonstans man befinner sig.

– Ska man plocka upp oljan själv är det viktigt att man har bra säckar samt rätt skyddshandskar och skyddsutrustning, säger Louise Nordenberg Cena.

Förorenar. Olja i stora klumpar har flutit i land på Öckerö efter förra veckans utsläpp utanför Vinga. Foto: Öckerö kommun

Vi är GBG